Ευχαριστούμε που συμπληρώσατε το ιστορικό για Παρωνυχία

Έχουμε λάβει το ατομικό ιατρικό ιστορικό σας για Παρωνυχία.

Το ιστορικό θα αξιολογηθεί και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο μαζί σας.

 

Ευχαριστούμε πολύ.
Σχολιάστε