Πελματογράφημα: Αντιμετωπίστε την ονυχομυκητίαση… βήμα-βήμα!

Ο πελματογράφος μπορεί να αποκαλύψει τυχόν διαταραχές στην ισορροπία και την επιφάνεια στήριξης του σώματος, αλλά και ανάρμοστες πιέσεις που δέχονται τα πέλματα και τα νύχια κατά την όρθια στάση ή τη βάδιση, και οι οποίες μπορεί να ευθύνονται για αλλοιώσεις στο δέρμα, αλλά και τα νύχια.

Μπορεί η υγρασία, η αυξημένη θερμοκρασία και η έλλειψη τήρησης κανόνων υγιεινής να συμβάλλουν στην εξάπλωση των μυκητών, όμως κάποιες φορές ακόμα κι όταν οι συνθήκες δεν τους ευνοούν, εκείνοι τείνουν να εμφανίζονται και να επανεμφανίζονται. Είναι οι φορές που τα ίδια τα πόδια τους καλωσορίζουν. Πώς; Με τη λάθος στάση, τη λάθος βάδιση, τα λάθος παπούτσια.

Για τον λόγο αυτό, σημαντικό διαγνωστικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των ονυχομυκητιάσεων των ποδιών, είναι το πελματογράφημα. Ο πελματογράφος μπορεί να αποκαλύψει τυχόν διαταραχές στην ισορροπία και την επιφάνεια στήριξης του σώματος, αλλά και ανάρμοστες πιέσεις που δέχονται τα πέλματα και τα νύχια κατά την όρθια στάση ή τη βάδιση, και οι οποίες μπορεί να ευθύνονται για αλλοιώσεις στο δέρμα, αλλά και τα νύχια. Οι ανάρμοστες πιέσεις προκαλούν συχνά αντιδραστικές σκληρυντικές υπερκερατώσεις του δέρματος (τύλους, κτλ), ενώ ευθύνονται και για την εμφάνιση και την υποτροπή των ονυχομυκητιάσεων. Ιδιαίτερα μάλιστα εάν υπάρχουν στον οργανισμό σημαντικές ελλείψεις σε ιχνοστοιχεία και βιταμίνες, τα νύχια γίνονται ιδιαίτερα ευάλωτα σε φθορές και παραμορφώσεις.  Και έχει διαπιστωθεί ότι ένα τραυματισμένο νύχι υπόκειται σε ευκολότερη προσβολή από μύκητες και κόκκους.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Tn1ZVnxwCGU[/youtube]

 

Ο πελματογράφος τελευταίας γενιάς παρέχει το συγκριτικό πλεονέκτημα της στατικής και δυναμικής μέτρησης. Στη στατική μέτρηση (σε όρθια στάση), ο εξεταζόμενος στέκεται πάνω στον τάπητα μέτρησης όπου μελετάται η ισορροπία και η κατανομή του κέντρου βάρους του, ενώ στη δυναμική μέτρηση βαδίζει ελεύθερα πάνω στον τάπητα και το προηγμένης τεχνολογίας μηχάνημα καταγράφει τις υψηλές πελματιαίες πιέσεις, την ισορροπία, την επιφάνεια στήριξης, τις θέσεις των δαχτύλων και της πτέρνας, τη φόρτιση της καμάρας αλλά και τις αποκλίσεις σε σχέση με τον μέσο όρο πιέσεων, κτλ.

Όλα αυτά τα δεδομένα είναι απολύτως χρήσιμα και τεκμηριώνουν τόσο την υποκείμενη πάθηση, βλάβη ή κατάσταση, όσο και την επιλογή της θεραπείας που θα ακολουθηθεί. Μερικά από τα πλεονεκτήματα του υπερσύγχρονου πελματογράφου είναι πώς ο εξεταζόμενος δεν αισθάνεται τίποτα κατά την εξέταση, δεν υπάρχει πρόσληψη φαρμάκων, ενώ η εξέταση είναι οικονομική και σύντομη καθώς μπορεί να ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 20 λεπτών. Ο πελματογράφος λειτουργεί χωρίς ακτινοβολία ή ραδιενέργεια, καθώς αποτελείται από χιλιάδες αισθητήρες, οι οποίοι καταγράφουν και να αναλύουν τη βάδιση σε δισδιάστατες και τρισδιάστατες γραφικές παραστάσεις που καθιστούν αναγνωρίσιμες τις ανατομικές παραλλαγές και παθήσεις των κάτω άκρων.

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα είναι ότι βάσει της εξέτασης υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής ειδικών, εξατομικευμένων, ορθωτικών πελμάτων (πάτων) από εξειδικευμένους επιστήμονες στην ορθωτική θεραπεία των κάτω άκρων. Συνήθως τα πέλματα κατασκευάζονται βάσει στατικών αποτυπωμάτων των ποδιών (γύψινα ομοιώματα, προπλάσματα), όμως αυτά τα αποτυπώματα δεν μπορούν να αποτυπώσουν την κίνηση του ποδιού κατά τη διάρκεια της βάδισης, ούτε τις δυνάμεις που ασκούνται σε κάθε σημείο του ποδιού.

Με τα στοιχεία που συλλέγονται από τη στατική και δυναμική μέτρηση του υπερσύγχρονου πελματογράφου, τα ορθωτικά πέλματα ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των ασθενών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το υλικό που χρησιμοποιείται κάθε φορά, διαφέρει ανάλογα με την διαταραχή, όμως όλα τα πέλματα φέρουν την έγκριση του Ε.Ο.Φ., καθώς και τη σήμανση C.E.

Αν υποφέρετε λοιπόν από αντίστοιχα προβλήματα, αντί να «περπατάτε στα τυφλά», σπεύστε για ένα πελματογράφημα και θα διαπιστώσετε την αξία του!

Σχολιάστε