Παιδικά Αγγειώματα

Αραχνοειδές αγγείωμα

Από τα παιδικά αγγειώματα, το αραχνοειδές αγγείωμα αποτελείται από μια μεγεθυμένη μικρή αρτηρία που μοιάζει με το σώμα μιας αράχνης και από την οποία φεύγουν μικρότερα αιμοφόρα αγγεία, που μοιάζουν με πόδια αράχνης. Τα αίτια που δημιουργείται ένα αραχνοειδές αγγείωμα δεν είναι γνωστά. Στις περισσότερες περιπτώσεις προσβάλλονται υγιή άτομα και συνήθως εμφανίζεται στο δέρμα τους ένα αραχνοειδές αγγείωμα ή μικρός αριθμός αραχνοειδών αγγειωμάτων. Παρόλο που ενδέχεται να παρουσιαστούν σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής ενός ανθρώπου, συνήθως εμφανίζονται στα παιδιά.

Τα αραχνοειδή αγγειώματα δεν είναι κληρονομικά. Η διάγνωση γίνεται βάσει της χαρακτηριστικής εμφάνισης του συγκεκριμένου αγγειώματος. Εκτός από την εμφάνισή τους στο δέρμα, τα αραχνοειδή αγγειώματα συνήθως δεν έχουν άλλα συμπτώματα. Σπάνια μπορεί να προκληθεί αιμορραγία εάν πειράξουμε ή ξύσουμε το αγγείωμα. Η θεραπεία πρώτης επιλογής είναι το παλμικό LASER χρωστικής (Pulsed Dye Laser, PDL) ευρύτερου παλμού (595 nm).

Άλλοι τύποι παιδικών αγγειωμάτων

  • Σύνδρομο Kasabach – Merritt

Εμφανίζεται σε βρέφη κατά τον δεύτερο μήνα της ζωής τους και πρόκειται για έναν ταχέως αναπτυσσόμενο αγγειακό όγκο.

  • Θυσανοειδές αγγείωμα

Πρόκειται για έναν σπάνιο καλοήθη αγγειακό όγκο, ο οποίος εμφανίζεται κατά τη βρεφική και πρώιμη παιδική ηλικία και, στις περισσότερες περιπτώσεις, μέχρι το τέλος του πρώτου έτους ζωής. Συνήθως εμφανίζεται στον τράχηλο ή στο ανώτερο τμήμα του κορμού ως ερυθηματώδης κηλίδα, η οποία εξελίσσεται σε ιώδες διηθημένο οζίδιο ή πλάκα και το μέγεθός του αυξάνεται αργά με την πάροδο του χρόνου.

  • Αιμαγγειοενδοθηλίωμα τύπου Kaposi

Πρόκειται για έναν σπάνιο όγκο που εμφανίζεται σε βρέφη και μικρά παιδιά. Η εμφάνισή του μπορεί να γίνει ως πολυοζώδης μάζα μαλακών μορίων, ως πορφυρικές κηλίδες ή ως πολλαπλές τηλαγγειεκτατικές βλατίδες.

Αγγειοκεράτωμα

Τα αγγειοκερατώματα είναι υπερκερατωσικές, ασυμπτωματικές, ερυθηματώδεις βλάβες αγγειακού τύπου. Υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί τύποι αγγειοκερατωμάτων. Παρακάτω γίνεται μια σύντομη αναφορά στα αγγειοκερατώματα που ενδέχεται να παρατηρηθούν σε βρέφη και παιδιά.

  • Το αγγειοκεράτωμα circumscriptum είναι μια σπάνια βλάβη που υπάρχει κατά τη γέννηση και εμφανίζεται ως υπερκερατωσική αγγειακή πλάκα κυανού ή μαύρου χρώματος συνήθως στα κάτω άκρα.
  • Το αγγειοκεράτωμα Mibelli εμφανίζεται σε παιδιά και νεαρούς εφήβους ηλικίας 10 έως 14 ετών, αρχικά ως έντονα ερυθρές σιγμοειδείς κηλίδες. Κληρονομείται με αυτοσωμικό τρόπο και υπάρχει ιστορικό χείμετλων, αν και δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή περιβαλλοντικών επιρροών.
  • Το μονήρες βλατιδώδες αγγειοκεράτωμα είναι μια μυρμηκιώδης, ασυμπτωματική βλατίδα στα κάτω άκρα συνήθως από κυανό έως μαύρο χρώμα. Εμφανίζεται σε παιδιά ηλικίας 10 ετών και άνω, αλλά και σε ενήλικες έως την ηλικία των 40 ετών, ενώ αιτιολογικά οφείλεται σε τραυματισμό.
Κλείστε τώρα Ραντεβού Αξιολόγησης ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ

Σχολιάστε