Δεύτερη Μεταμόσχευση Μαλλιών

MMphoto2

Οι πλέον σύγχρονες μέθοδοι μεταμόσχευσης επιτυγχάνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα σε  μια μόλις συνεδρία κατά τη διάρκεια της οποίας υγιή μη ορμονοεξαρτώμενα τριχοθυλάκια μεταφέρονται στην αραιωμένη περιοχή του τριχωτού της κεφαλής. Η έκφυση των συγκεκριμένων τριχοθυλακίων δεν επηρεάζεται από τη δράση των ανδρογόνων, των ορμονών που ευθύνονται για την τριχόπτωση, και επομένως εγγυάται το μόνιμο αποτέλεσμα της επιθυμητής τριχοφυΐας.

Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις οπού κρίνεται αναγκαία μια δεύτερη μεταμόσχευση μαλλιών, όπως στην περίπτωση περαιτέρω βελτιστοποίησης του αποτελέσματος, κάλυψης νέων αραιωμένων περιοχών αλλά και για διορθωτικούς λόγους.

Επιθυμία για βελτιστοποίηση του αποτελέσματος

Η εξέλιξη της τριχόπτωσης είναι μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί και κατά συνέπεια να ελεγχθεί ή ακόμα και  να αποφευχθεί. Είναι γνωστό ότι η μεταμόσχευση μαλλιών δεν μπορεί να σταματήσει την εξέλιξη της τριχόπτωσης στις αραιωμένες περιοχές. Αν και τα νέα μαλλιά δεν πέφτουν ποτέ, τα αρχικά μαλλιά είναι πιθανό να συνεχίσουν να αραιώνουν, καθώς τα ορμονοεξαρτώμενα τριχοθυλάκια που δεν παρουσιάζουν αντίσταση στα ανδρογόνα, είναι πιθανό να συνεχίσουν να ατροφούν και τελικά να παράγουν μόνο χνούδι. Σε αυτή την περίπτωση, μια δεύτερη μεταμόσχευση μαλλιών είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της πύκνωσης στις αραιωμένες περιοχές.

Την ίδια στιγμή όμως, η δεύτερη μεταμόσχευση μαλλιών αποτελεί αποτελεσματική επιλογή ακόμα και για περιπτώσεις ασθενών, κυρίως σε προχωρημένες ηλικίες, όπου παρουσιάζεται μια σταθεροποίηση της αραίωσης. Ο στόχος της επαναληπτικής μεταμόσχευσης και εδώ είναι η ενίσχυση της πύκνωσης του τριχωτού της κεφαλής.

Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε ότι βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση της δεύτερης μεταμόσχευσης αποτελεί η εξοικονόμηση τριχοθυλακίων προληπτικά κατά τη διάρκεια της πρώτης μεταμόσχευσης, δηλαδή η «έξυπνη» εκμετάλλευση της δότριας περιοχής.

Μεταμόσχευση μαλλιών για διορθωτικούς σκοπούς

Αρκετές φορές, δημιουργείται η ανάγκη για μια δεύτερη μεταμόσχευση μαλλιών με στόχο την επανόρθωση των αστοχιών της προηγούμενης, όπως μεταξύ άλλων, σχηματισμός ουλών, παρουσία τραυμάτων, αφύσικη-μη ρεαλιστική εικόνα της πρόσθιας μετωπιαίας γραμμής του τριχωτού της κεφαλής, καθώς και  ανομοιόμορφη κατανομή της πυκνότητας των μαλλιών σε όλο το κεφάλι.  Οι λόγοι που οδηγούν σε μια «αναποτελεσματική-αποτυχημένη» μεταμόσχευση μαλλιών οφείλονται σε πιθανή έλλειψη τεχνογνωσίας της επιστημονικής ομάδας που ανέλαβε την υλοποίηση της διαδικασίας, κακό σχεδιασμό και εκτέλεση της μεθόδου και μη υπολογισμό της φυσικής προόδου τριχόπτωσης της εκάστοτε περίπτωσης.

Η επανορθωτική, δεύτερη μεταμόσχευση απαιτεί ειδικές δεξιότητες, σωστό σχεδιασμό και συνήθως υπερβαίνει το βαθμό δυσκολίας μιας μεταμόσχευσης που γίνεται πρώτη φορά στο ίδιο τριχωτό της κεφαλής.

Προγραμματίστε το ραντεβού σας στα IQ SKIN CLINICS

Σχολιάστε