Τριχοσκόπηση: Το πρώτο βήμα στην αντιμετώπιση της τριχόπτωσης

Η Τριχόπτωση αποτελεί πάθηση που οφείλεται σε πλήθος διαφορετικών παραγόντων, η οποία μάλιστα δεν είναι πάντα ορατή από την πρώτη στιγμή, με αποτέλεσμα να μην δίνεται η πρέπουσα σημασία και προσοχή από τους ασθενείς.

Προγραμματίστε το ραντεβού σας στα IQ SKIN CLINICS

Η Τριχόπτωση επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ψυχολογία, καθώς εντοπίζεται στο τριχωτό της κεφαλής. Υπάρχουν φορές που η τριχόπτωση αποτελεί φυσιολογικό φαινόμενο, στο πλαίσιο της φυσικής ανανέωσης του τριχωτού. Υπάρχουν, όμως, και περιπτώσεις που η τριχόπτωση συνιστά παθολογικό φαινόμενο, που έγκειται σε αυξημένη απώλεια τριχών σε καθημερινή βάση, χωρίς να ακολουθεί φύτρωση νέων τριχών. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται σταδιακή αραίωση του τριχωτού της κεφαλής, γνωστή με τον όρο “αλωπεκία”, η οποία χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.

Στην αποτελεσματικότητα της θεραπείας της τριχόπτωσης, συμβάλλει σημαντικά η διεξοδική μελέτη του τριχωτού της κεφαλής και έπειτα η σταδιοποίηση και παρακολούθηση κατά τη θεραπεία, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της Τριχοσκόπησης.

Πώς συμβάλλει η Τριχοσκόπηση στην αντιμετώπιση της Τριχόπτωσης;

Η Τριχοσκόπηση συνιστά μια μη επεμβατική, διαγνωστική μέθοδο, χάρη στην οποία οπτικοποιούνται και έπειτα μεγεθύνονται οι εκφύσεις των τριχών από τα τριχοθυλάκια, τα στελέχη των τριχών, η περιθυλακική επιδερμίδα και τα αιμοφόρα αγγεία της περιοχής. Οι βλάβες που παρατηρούνται σ’ αυτά τα τέσσερα δομικά στοιχεία, μπορούν να υποδείξουν την πραγματική αιτία αποκλείοντας παθήσεις που έχουν παρεμφερή συμπτώματα.

Οι εικόνες της τριχοσκόπησης γίνονται αντικείμενο ηλεκτρονικής επεξεργασίας χάρη σε ένα σύγχρονο λογισμικό πρόγραμμα, το οποίο έχει την ικανότητα να μετράει και να μελετάει τα ευρήματα αυτόματα.Έχει σχεδιαστεί ειδικά για να παρέχει μία ακριβή εικόνα, που αποδεικνύεται πολύ χρήσιμη προκειμένου να διαγνωστεί το είδος και ο τύπος της τριχόπτωσης και να σχεδιαστεί έπειτα, το κατάλληλο θεραπευτικό πλάνο.

Επίσης, συνιστά ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που μας βοηθάει να συγκρίνουμε και να εκτιμήσουμε το βαθμό αποτελεσματικότητας της θεραπείας που εφαρμόζεται στα μαλλιά, την εξελικτική πορεία της θεραπείας και την ανάγκη για πύκνωση ή αραίωση της συνιστώμενης δοσολογίας ή των θεραπευτικών συνεδριών.

Ποια στοιχεία καταγράφονται σε κάθε τριχοσκόπηση; 

 • Ο αριθμός των τριχοθυλακίων που υπάρχουν
 • Ο αριθμός τριχών που εκφύονται από κάθε τριχοθυλάκιο
 • Το πάχος του στελέχους της τρίχας
 • Η ποιότητα των τριχών που εκφύονται και η ποσότητα των χνοωδών τριχών
 • Ο αριθμός των μονότριχων, δίτριχων, τρίτριχων κ.ο.κ. τριχοθυλακίων
 • Οι ανωμαλίες που εντοπίζονται στην επιδερμίδα και στα αιμοφόρα αγγεία περιμετρικά των τριχοθυλακίων.
 • Οι ανωμαλίες που παρατηρούνται στο στέλεχος της τρίχας

Πού έγκειται η αξιοπιστία της Τριχοσκόπησης;

Κατά την Τριχοσκόπηση συντελείται στην ουσία δερματοσκόπηση των τριχών χρησιμοποιώντας ένα χειροκίνητο δερματοσκόπιο ή βιντεομικροσκοπίο με πολωμένο φως.  Με τον τρόπο αυτό, καταγράφεται πλήρως η κατάσταση των τριχοθυλακίων και πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός, η ποιότητα των τριχών που εκφύουν και το πάχος τους, ανά 3 ή ανά 6 μήνες. Το γεγονός αυτό συμβάλλει στην αντικειμενική σύγκριση της αποτελεσματικότητας του προτεινόμενου θεραπευτικού πλάνου, αφού παρέχεται η δυνατότητα καταγραφής κάθε τετραγωνικού εκατοστού στο τριχωτό της κεφαλής, πριν και μετά.

Προγραμματίστε το ραντεβού σας στα IQ SKIN CLINICS

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τριχοσκόπηση συμβάλλει θετικά τόσο στη σωστή διάγνωση, όσο και στην αντικειμενική παρακολούθηση των αποτελεσμάτων, ο ασθενής είναι σε θέση να γνωρίζει με ακρίβεια την εξέλιξη της θεραπείας του, μέσω των συγκριτικών εικόνων και των ποσοστιαίων μετρήσεων που του  προσφέρει για το σκοπό αυτό, το λογισμικό πρόγραμμα. Όταν είναι γνωστή η εξελικτική πορεία της τριχόπτωσης, μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα το θεραπευτικό πλάνο.

Οι ψηφιακές δερματοσκοπήσεις και τα στοιχεία που λαμβάνονται, αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά σε έναν λεπτομερή φάκελο, πάντα εύκολα προσβάσιμο προκειμένου να παρακολουθείται συνεχώς και με τον σωστό τρόπο η πορεία της τριχόπτωσης και της θεραπείας της.

Μεγάλη η αξία της Τριχοσκόπησης και στη Μεταμόσχευση Μαλλιών IQ HAIR FUE

Εάν η κατάλληλη θεραπευτική μέθοδος για την αντιμετώπιση του προβλήματός σας είναι η Μεταμόσχευση Μαλλιών, η συμβολή της Τριχοσκόπησης αποδεικνύεται πολύ σημαντική. Η χρησιμότητά της έγκειται στον σωστό σχεδιασμό της συνεδρίας και κατ’ επέκταση στη διασφάλιση ενός φυσικού και ομοιόμορφου αποτελέσματος.

Πώς ακριβώς συμβάλλει η Τριχοσκόπηση στη Μεταμόσχευση Μαλλιών IQ HAIR FUE;

Αρχικά, μέσω της Τριχοσκόπησης, μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας τον ακριβή αριθμό των υπαρχόντων τριχοθυλακίων στη δότρια περιοχή, το πάχος και τον αριθμό των τριχών ανά τριχοθυλάκιο, το μέγεθος που έχουν τα τριχοθυλάκια και τις μεταξύ τους αποστάσεις.

Στη συνέχεια, όταν πρόκειται να σχεδιαστεί ένα εξατομικευμένο πλάνο μεταμόσχευσης, η Τρισχοσκόπηση μέσω της μελέτης που διενεργείται ηλεκτρονικά, μπορεί να βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό, μέσω:

 • Της διεξοδικής μελέτης των χαρακτηριστικών του τριχωτού της κεφαλής, τόσο στη δότρια όσο και στη λήπτρια περιοχή.
 • Της καταγραφής των καμπυλοτήτων της κεφαλής.
 • Της ακριβούς εκτίμησης του μεγέθους της επιφάνειας της δότριας περιοχής.
 • Του προσδιορισμού των αναγκών κάλυψης που έχει η λήπτρια περιοχή.
 • Του υπολογισμού των μονάδων ή ομάδων τριχοθυλακίων προς μεταμόσχευση.
 • Του σχεδιασμού της ιδανικής κατανομής των τριχοθυλακίων στη λήπτρια περιοχή με στόχο ένα αισθητικά βελτιωμένο αποτέλεσμα.

Μετά την ολοκλήρωση της Μεταμόσχευσης, η Τριχοσκόπηση παίζει σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση της επιτυχίας της θεραπείας, καθώς η ηλεκτρονική επεξεργασία των στοιχείων μάς δίνει τη δυνατότητα να εξετάσουμε με λεπτομέρεια τις αλλαγές που έχουν εντοπιστεί στις θεραπευμένες περιοχές μέσω της σύγκρισης των στατιστικών μετρήσεων και των εικόνων “πριν & μετά”. Επιπλέον, η Τριχοσκόπηση μάς δίνει τη δυνατότητα να επαναμετρήσουμε τον αριθμό και την πυκνότητα των τριχών και των τριχοθυλακίων της λήπτριας περιοχής, γεγονός που μας βοηθάει να βεβαιωθούμε για τον αριθμό των τριχοθυλακίων και των τριχών που επαναφυτρώθηκαν.

στάδια τριχοσκόπησης

Η Τριχόπτωση στο μικροσκόπιο

Οι βλάβες που παρατηρούνται στο στέλεχος και στη ρίζα της τρίχας, καθώς επίσης στα αιμοφόρα αγγεία της περιοχής και στην περιθυλακική επιδερμίδα, υποδεικνύουν την πραγματική αιτία της Τριχόπτωσης, αποκλείοντας παθήσεις που έχουν παρεμφερή συμπτώματα. Πιο συγκεκριμένα:

 1. Στέλεχος τριχών

 Οι βλάβες που εντοπίζονται στο στέλεχος των τριχών συμβάλλουν στη διάγνωση διαφόρων επίκτητων ή κληρονομικών αιτιών τριχόπτωσης. Ανάλογα με τη μορφή με την οποία εμφανίζονται οι τρίχες στην Τριχοσκόπηση, υποδηλώνεται και η αιτία της Τριχόπτωσης. Λόγου χάρη:

 • Τρίχες με μορφή θαυμαστικού: Υποδηλώνουν γυροειδή αλωπεκία, τριχοτιλλομανία ή αλωπεκία που οφείλεται σε χημειοθεραπεία.
 • Τρίχες με μορφή κόμματος: Αποκαλύπτουν την ύπαρξη τριχοφυτίας, δηλαδή μυκητιάσεις
 • Τρίχες με σπειροειδή μορφή: Αποτελούν χαρακτηριστικό της τριχοτιλλομανίας.
 • Τρίχες με στένωση στον μυελό τους: Προδίδουν γυροειδή αλωπεκία, αλωπεκίας που οφείλεται σε χημειοθεραπεία, φτωχή διατροφή, απώλεια αίματος και χρόνια τοξίνωση.
 1. Τριχοθυλακικά στόμια

Τα στόμια των τριχοθυλακίων στην τριχοσκόπηση έχουν τη μορφή κουκίδων, το χρώμα των οποίων συμβάλλει, επίσης, σημαντικά στη διάγνωση. Ειδικότερα:

 • Μαύρες κουκίδες: Εμφανίζονται περίπου στο 40% των ατόμων που πάσχουν από γυροειδή αλωπεκία μεγάλου βαθμού. Ωστόσο, ενδέχεται να εμφανίζονται και σε άτομα με κάποια μορφή ουλωτικής αλωπεκίας ή σε περιπτώσεις ασθενών με τριχοφυτία, τριχοτιλλομανία ή αλωπεκία οφειλόμενη σε χημειοθεραπεία.

Μαύρες κουκίδες δεν εμφανίζονται σε άτομα υγιή ή άτομα με ανδρογενετική αλωπεκία ή τελογενή τριχόπτωση.

 • Κίτρινες κουκίδες: Πρόκειται για στόμια κερατωτικού υλικού ή/και σμήγματος. Τις περισσότερες φορές, εμφανίζονται στο 60% ατόμων που πάσχουν από γυροειδή αλωπεκία μεγάλου βαθμού και μη-θετικής πρόγνωσης. Παρουσιάζονται, επίσης, και σε άτομα με ανδρογενετική αλωπεκία, αλλά έχουν πιο “λιπαρή” όψη. Όταν οι κίτρινες κουκίδες έχουν μεγάλο μέγεθος και σκούρο χρώμα, υποδηλώνουν δισκοειδή ερυθηματώδη λύκο.
 • Λευκές κουκίδες: Παρουσιάζονται ως ίνωση σε περιπτώσεις ασθενών με θυλακοκεντρική ουλωτική αλωπεκία και θυλακικό ομαλό λειχήνα ή ως μικρής έκτασης υπερμελάγχρωση σε άτομα υγιή, σκουρόχρωμης επιδερμίδας ή σε άτομα που πάσχουν από μη – ουλωτική αλωπεκία.
 • Κόκκινες κουκκίδες: Εμφανίζονται σε άτομα που έχουν δισκοειδή ερυθηματώδη λύκο ή λεύκη. Όταν οι κουκκίδες είναι γκρι ή γκρι – ροζ, εντοπίζονται στα φρύδια ατόμων με μετωπιαία ινωτική αλωπεκία.
 1. Περιθυλακικές και Ενδοθυλακικές περιοχές

Η κατηγοριοποίηση των ανωμαλιών που παρατηρούνται στις περιθυλακικές και ενδοθυλακικές περιοχές βασίζεται στο χρώμα, στην έκκριση, στην απολέπιση, και στην επιφανειακή δομή.

 • Η επιδερμική απολέπιση εντοπίζεται σε υγιή άτομα. Ωστόσο, όταν είναι έντονου βαθμού, πιθανότατα συνδέεται με φλεγμονώδεις παθήσεις ποικίλων μορφών του τριχωτού της κεφαλής, όπως για παράδειγμα σμηγματορροϊκή δερματίτιδα και ψωρίαση.
 • Η υπερμελάγχρωση του τριχωτού της κεφαλής ενδέχεται να παρουσιάζεται με τρεις διαφορετικές μορφές: Η κυψελοειδής υπερμελάγχρωση παρατηρείται συνήθως σε φωτοεκτεθειμένες περιοχές και σε ασθενείς με φωτότυπο IV, V και VI της κλίμακας Fitzpatrick. Η περιθυλακική εντοπίζεται σε άτομα που πάσχουν από αλωπεκία ανδρογεννητικού τύπου και η διάσπαρτη ενδοθυλακική σε άτομα που έχουν δισκοειδή ερυθηματώδη λύκο.
 • Οι κίτρινες και κιτρινοκόκκινες εκκρίσεις συνδέονται με παθήσεις, όπως βακτηριακές μολύνσεις, τριχοφυτία, αποψιλωτική θυλακίτιδα κ.ά.
 • Οι ανωμαλίες της επιφανειακής δομής του δέρματος, όπως το αστεροειδές μοτίβο υπερπλασίας, αποτελεί χαρακτηριστικό της αποψιλωτικής θυλακίτιδας.
 1. Αιμοφόρα Αγγεία

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε κατηγοριοποίηση των ανωμαλιών που εντοπίζονται στα αιμοφόρα αγγεία, σύμφωνα με την οποία: τα επιμηκυμένα αγγεία υποδηλώνουν θυλακικό ομαλό λειχήνα, τα παχιά διακλαδωτά αγγεία είναι ένδειξη δισκοειδούς ερυθηματώδους λύκου και, τέλος, τα σπειροειδή αγγεία που είναι στοιχισμένα ευθεία ή κυκλικά αποτελούν ένδειξη ψωρίασης.

Προγραμματίστε το ραντεβού σας στα IQ SKIN CLINICS