Ατομικό Ιατρικό Ιστορικό Ασθενούς για την Oνυχομυκητίαση

Παρακαλούμε συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για την ενημέρωσή σας. Το ερωτηματολόγιο και η αξιολόγηση γίνεται με βάση τα Διεθνή Ιατρικά Πρότυπα. Δεσμευόμαστε, στα πλαίσια του ιατρικού απορρήτου, ότι δεν πρόκειται να δημοσιευθούν ή να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία σας για οποιοδήποτε σκοπό παρά μόνο για την ολοκλήρωση της παρούσας ιατρικής αξιολόγησης.

 

Σχολιάστε