Ας μην έχουμε δύο ηθικές: άλλη να διακηρύσσουμε και άλλη να χρησιμοποιούμε.

Dr. Τζερμίας - Υποψήφιος Υποψήφιος για το Πειθαρχικό Συμβούλιο

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι, Τέσσερα χρόνια τώρα, από το 2014, έχω την τιμή να είμαι εκλεγμένος ως μέλος στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ι.Σ.Α. Στα τέσσερα αυτά χρόνια, συνεργάστηκα άριστα με τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο αλλά και όλα τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, και χειριστήκαμε ευαίσθητες και κρίσιμες για το κύρος του Ιατρικού Συλλόγου υποθέσεις με …

Περισσότερα