Τμηματική λεύκη: Αποτελεσματική αντιμετώπιση με 308-nm excimer laser

Τμηματική Λεύκη

Συνδυαστική θεραπεία με 308-nm excimer laser, τοπική εφαρμογή τακρόλιμους και συστηματική χορήγηση κορτικοστεροϊδών για σύντομο χρονικό διάστημα για την αντιμετώπιση της τμηματικής λεύκης