Εμφύτευση Μαλλιών

Επιλέγοντας τη Σωστή Μέθοδο

Επιστημονική έρευνα δεκαετιών πάνω στις τεχνικές Εμφύτευσης Μαλλιών, για την αντιμετώπιση της Ανδρογενετικής Αλωπεκίας και της τριχόπτωσης, απέδωσε σημαντική γνώση και εμπειρία στην Ιατρική. Με τις σύγχρονες μεθόδους, η αποτελεσματικότητα της Μεταμόσχευσης Μαλλιών αυξήθηκε σε μεγάλο βαθμό, ενώ η ίδια η επέμβαση απλοποιήθηκε και ο χρόνος αποθεραπείας μειώθηκε σημαντικά.

Παρ’ όλα αυτά, η Εμφύτευση Μαλλιών παραμένει έως σήμερα, μία απαιτητική διαδικασία ακριβείας.

Υπάρχουν δύο κύριες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται ευρέως στη Εμφύτευση Μαλλιών. Η επιτυχία τους, εξαρτάται από την ενδελεχή μελέτη του τριχωτού της κεφαλής και από συγκεκριμένα αυστηρά κριτήρια, βάσει των οποίων κρίνεται ένα περιστατικό κατάλληλο ή απορρίπτεται από τη διαδικασία, για τη χρονική στιγμή που γίνεται η μελέτη.

Τα πιο σημαντικά από αυτά είναι το ευρύτερο ιστορικό και η ηλικία του πάσχοντος, η αιτιολογική προσέγγιση του κάθε μοναδικού περιστατικού, τα χαρακτηριστικά και η λεπτομερής πυκνομέτρηση – δερματοσκόπηση της δότριας και της λήπτριας περιοχής, με τη χρήση του folliscope, η αναλογία των πολύτριχων τριχοθυλακίων στη δότρια περιοχή, καθώς και η ελαστικότητα αυτής.

Εκτός από την αρχική μελέτη, επιβάλλεται και η περιοδική επανάληψη αυτής, η οποία, αφενός, επιτρέπει την αντικειμενική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της θεραπείας με τη σύγκριση των αντικειμενικών ευρημάτων κάθε φορά και, αφετέρου, αποδεικνύει την αναπροσαρμογή της περιοδικής εξατομικευμένης θεραπείας, ανάλογα με την εξέλιξη και την αραίωση της τριχόπτωσης.

Προγραμματίστε Σήμερα ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ με τον Δρ. Τζερμιά
Η γνώση και η εμπειρία του ιατρού, για τη σωστή επιλογή και εφαρμογή της μεθόδου, είναι οι πιο θεμελιώδεις παράμετροι, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα την αποτελεσματικότητα.
Για όλα αυτά, ο επιβλέπων δερματολόγος ιατρός, οφείλει αρχικά να ενημερώνει λεπτομερώς τον ενδιαφερόμενο που πρόκειται να υποβληθεί στη συγκεκριμένη διαδικασία, και στη συνέχεια να κρίνει ιατρικά τη μέθοδο αντιμετώπισης.

Κάθε μέθοδος Μεταμόσχευσης Μαλλιών έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Η διαφορά βρίσκεται στα αυστηρά κριτήρια που αναφέρθηκαν και που πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται υπόψη, στον σωστό σχεδιασμό και τη συνεπή υλοποίηση των προκαταρτικών σταδίων, την άρτια προετοιμασία του ασθενούς, την τελική επιλογή της μεθόδου που θα ακολουθηθεί από τον θεράποντα ιατρό, καθώς και των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν.

Ακόμη κι αν είναι διαθέσιμη όλη η σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή, αυτό δεν μπορεί να αποκαταστήσει σε καμία περίπτωση την αναλυτική ιατρική σκέψη του επιστήμονα.Είναι απαραίτητο, οι παράγοντες αυτοί να εξετάζονται πολύ προσεκτικά πριν προχωρήσει κανείς στη διαδικασία της Εμφύτευσης Μαλλιών.

Η Εμφύτευση Μαλλιών δεν παύει να αποτελεί μια απολύτως εξατομικευμένη θεραπευτική διαδικασία.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να εξετάζει πολύ προσεκτικά την τελική επιλογή του ιατρού, και να μην εντυπωσιάζεται από εξωτικές μεθόδους ή μηχανήματα, τα οποία υπόσχονται θαύματα.

Τόσο από την πλευρά του ασθενούς, όσο και από την πλευρά του επιστήμονα, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι τελικά η ειδοποιός διαφορά, για τη μεγιστοποίηση των πιθανοτήτων επιτυχίας.
Η Εμφύτευση Μαλλιών παραμένει παγκόσμια «μια μέθοδος ακριβείας».