Αντιμετώπιση Τριχόπτωσης με Laser

LLLT (Low Level Laser Therapy)

Τα Low Level Lasers εφαρμόζονται επί μια δεκαετία, ενώ επίκειται και η αναγνώριση τους από τον οργανισμό FDA Αμερικής ως μέθοδος αντιμετώπισης της τριχόπτωσης.

Η θεμελιώδης λίθος της συνδυαστικής αυτής εφαρμογής είναι βασισμένη στην ενεργητική φωτοδιέγερση του τριχωτού της κεφαλής, με την χρήση δυο διαφορετικών συστημάτων LASER και τριών μηκών κύματος (633nm, 830 nm και 940nm).

Η τριπλή αυτή φωτονιακή εκπομπή επιτυγχάνει επιγραμματικά, την Διέγερση του Επιθηλίου και Αγγειοδιαστολή, με αποτέλεσμα καλύτερες συνθήκες απορρόφησης και εκμετάλλευσης των κατάλληλων συστατικών για την υγεία των αναγεννητικών κυττάρων της ρίζας της τρίχας.

Η βιολογική επίδραση της συνδυαστικής δράσης των LASER στα Βλαστοκύτταρα και στους Ιστούς επιτυγχάνει:

Συμπλήρωσε το Ατομικό Ιατρικό Ιστορικό Τριχόπτωσης

 • Αύξηση της Αγγειοδιαστολής και της Μικροκυκλοφορίας με αύξηση των παρακείμενων τριχοειδικών αγγείων που ισοδυναμεί με καλύτερη αιμάτωση του τριχωτού της κεφαλής.
 • Αύξηση της αρτηριακής ροής του αίματος και της λεμφικής ροής, με αποτέλεσμα την καλύτερη αιμάτωση του τριχωτού της κεφαλής και την ελάττωση της εμφάνισης του οιδήματος.
 • Αντιφλεγμονώδη δράση μέσω της αύξησης των λευκοκυττάρων, φαγοκυττάρωση.
 • Αύξηση της κυτταρικής μίτωσης των βλαστοκυττάρων με παράταση της αναγενούς φάσεως
 • Ανάπλαση των νεύρων στην περιοχή του τριχικού θύλακα.
 • Ενζυματική Δραστηριοποίηση
 • Αύξηση της διαπερατότητας των τριχοειδικών αγγείων της κυτταρικής μεμβράνης και της συγκέντρωσης Ασβεστίου
 • Αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης του Επιθηλίου
 • Αύξηση του ρυθμού παραγωγής Κολλαγόνου και Ινοβλαστών
 • Έλλειψη της εμφάνισης ουλοποίησης στο τριχωτό της κεφαλής.
 • Αποφυγή της Ουλωτικής Αλωπεκίας.
 • Αύξηση της παραγωγής του κύκλου ATP των μιτοχονδρίων και της ενεργοποίησης του RNA.
 • Φωτο-διέγερση της επανέκφυσης των τριχικών θυλάκων.