Αγγειοκερατώματα

Τα Αγγειοκερατώματα εμφανίζονται ως ασυμπτωματικές, υπερκερατωσικές ερυθηματώδειες, αγγειωματώδεις βλατίδες. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι (όπως Mibelli, Fordyce, Anderson- Fabry’s)

Η θεραπεία πρώτης επιλογής είναι ο συνδυασμός εφαρμογής δύο συστημάτων LASER, Pulsed Dye Laser 595nm και του CO2 LASER.