Ατομικό Ιατρικό Ιστορικό για Laser Αποτρίχωση

Το τεστ και η αξιολόγηση γίνεται βάση Διεθνών Ιατρικών Προτύπων.