Χαρακτηριστικά της μεθόδου C.C.H.T.

Διαφορετικές τεχνικές λήψεις τριχοθυλακίων

Διαθέτουμε δύο τεχνικές λήψεις τριχοθυλακίων με ή χωρίς την χρήση ράμματος αλλά πάντα χωρίς καμία ουλή στη δότρια περιοχή.
TexnikiStripΤεχνική strip – αφαίρεση σειράς τριχοθυλακίων.
Στην τεχνική αυτή λήψης αφαιρείται μία σειρά τριχοθυλακίων από την δότρια περιοχή. Μικροσκόπια χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για τον διαχωρισμό των τ/θ. Δεν είναι η «συνηθισμένη» ή η «παλαιά» τεχνική.

Τριχοφυτικός τρόπος σύγκλεισης της δότριας περιοχής

Είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η σύγκλειση της δότριας περιοχής για όλα τα περιστατικά strip. Γίνεται αφαίρεση του επιθηλίου 1 χιλιοστού από τα γειτονικά τριχοθυλάκια. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε την έκφυση των τριχών μέσα από την ουλή που προκύπτει, με αποτέλεσμα να μην είναι ανιχνεύσιμη ακόμα και από εμάς τους ίδιους. Επίσης με τον τριχοφυτικό τρόπο σύγκλεισης επιτυγχάνεται η μικρή αλλαγή της φοράς έκφυσης των γειτονικών τριχοθυλακίων – γίνεται 10 μοίρες πιο κάθετη – με αποτέλεσμα την καλύτερη κάλυψη της περιοχής.
Τελικά μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε κατηγορηματικά ότι ανεξάρτητα από τον τρόπο λήψης των τριχοθυλακίων που θα επιλεγεί, δεν πρόκειται να υπάρξει καμία απολύτως ουλή στη δότρια περιοχή από την πρώτη ώρα της μεταμόσχευσης μαλλιών μέχρι την τελική έκφυση των τριχοθυλακίων.
TrixofitikosTropos1 TrixofitikosTropos2

‘Αμεση εξαγωγή τριχοθυλακίων F.U.E. Follicular Unit Extraction

Πρόκειται για μια εναλλακτική μέθοδο λήψης τριχοθυλακίων, στην οποία μεμονωμένα τ/θ εξάγονται ένα προς ένα και όχι σε σειρά. Συνήθως αφαιρούμε ένα τ/θ ανά 3 ή 4 από την δότρια περιοχή. Δεν χρησιμοποιούνται ράμματα. Παραμένει μια μικρή αδιόρατη ουλή μικρότερη από ένα χιλιοστό για κάθε τριχοθυλάκιο που αφαιρείται.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η τοποθέτηση των τριχοθυλακίων καθώς και όλη η υπόλοιπη διαδικασία της Μεταμόσχευσης μαλλιών για το FUE παραμένει η ίδια όπως και με το strip. Η τεχνική FUE δεν προσφέρει διαφορετικά ή καλύτερα αποτελέσματα ούτε από πλευράς πυκνότητας ούτε από την άποψη της φυσικότητας του αποτελέσματος, αντίστοιχα για τον ίδιο αριθμό των μεταφερόμενων τριχοθυλακίων.

Χρήση διαφορετικών τριχοθυλακίων σε διαφορετικές περιοχές

Τα τριχοθυλάκια, ανάλογα με τον αριθμό των τριχών που περιέχουν τοποθετούνται σε διαφορετικές περιοχές. Κατά τον διαχωρισμό των τ/θ γίνεται επιμελής καταμέτρηση ένα προς ένα και κατάταξη ανάλογα με τον αριθμό των τριχών που περιέχουν. Η τοποθέτηση τους γίνεται ανάλογα με την περιοχή που πρόκειται να καλυφθεί, ακολουθώντας και μιμούμενοι τους κανόνες που υπάρχουν στη φύση. Π.χ. μονά τ/θ εξαντλούνται στην μπροστινή γραμμή ή στο κέντρο της κορυφής, διότι δίνουν την απόλυτη φυσικότητα που απαιτείται σε αυτές και επίσης δίνουν την εικόνα της μετάβασης στην αμέσως πυκνότερη παρακείμενη περιοχή. Δεν θα είχε νόημα να τοποθετηθούν αλλού καθώς δεν θα πρόσθεταν όγκο μαλλιών σε μια κεντρικότερη περιοχή, που είναι το ζητούμενο.
Στην τεχνική CCHT που εφαρμόζουμε, χρησιμοποιούμε σε επιλεγμένα περιστατικά και ομάδες τριχοθυλακίων (Follicular Groupings) σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως π.χ. στο κέντρο μιας περιοχής που πρόκειται να καλύψουμε. Οι ομάδες αυτές τριχοθυλακίων αποτελούνται αυστηρά από 2 τριχοθυλάκια – όχι περισσότερα – ο διαχωρισμός γίνεται πάλι στο μικροσκόπιο και μας επιτρέπουν να αυξήσουμε τον όγκο των μαλλιών στην περιοχή που τοποθετούνται, μειώνοντας παράλληλα τον συνολικό χρόνο της μεταμόσχευσης χωρίς να γίνεται συμβιβασμός στην φυσικότητα του αποτελέσματος καθώς περιβάλλονται από μεμονωμένα τριχοθυλάκια.

Διαφορετικές τεχνικές τοποθέτησης τριχοθυλακίων

Χρήση εμφυτευτή (Implanter)
Ειδικό εργαλείο για την τοποθέτηση των τριχοθυλακίων δοκιμασμένο και γνωστό σε όλους του γιατρούς, τη τελευταία δεκαετία. Χρήσιμο στην τοποθέτηση τους σε περιοχές όπως τα φρύδια ή οι φαβορίτες. Δεν αυξάνει την πυκνότητα ούτε εγγυάται την φυσικότητα του αποτελέσματος. Έχει καλά αποτελέσματα όταν χρησιμοποιείται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό. Κύριο μειονέκτημα του η παράταση του συνολικού χρόνου της μεταμόσχευσης μαλλιών.
Η χρήση λαβίδας παραμένει η κλασσική μέθοδος τοποθέτησης των τριχοθυλακίων παγκοσμίως. Ο έλεγχος της τελικής θέσης των τριχοθυλακίων και η πλήρη κάλυψη όλων των υποδοχών, μίας προς μία, είναι επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία και είναι η εγγύηση για το τελικό αποτέλεσμα.
Πότε μπορούμε να τοποθετήσουμε τριχοθυλάκια ανάμεσα σε υπάρχουσα τριχοφυία;
Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι στα αρχικά στάδια της ανδρικού τύπου τριχόπτωσης, ο αριθμός των τριχοθυλακίων παραμένει σχεδόν ο ίδιος ανά περιοχή, οι τρίχες όμως παρουσιάζουν εμφανή αλλοίωση τόσο στο πάχος τους όσο και στο ρυθμό της ανάπτυξης τους.
Δείτε προσεκτικά τις φωτογραφίες:
Σε όλες τις περιοχές, ακόμα και σε αυτές που θεωρούνται άδειες, υπάρχουν τριχοθυλάκια με διαφορετικό όμως είδος και ποσότητα τριχών.
Όσο μικρό και αν είναι το τριχοθυλάκιο χρειάζεται ζωτικό χώρο για να μπορέσουμε να το τοποθετήσουμε. Στις εξελιγμένες τεχνικές μεταμόσχευσης μαλλιών ο χώρος αυτός είναι περίπου 1mm.Αυτή η πολύ βασική γνώση μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι για να μπορούμε να επέμβουμε σε μια περιοχή με μεταμόσχευση μαλλιών αλλάζοντας την εμφάνιση της και χωρίς να προκαλέσουμε βλάβη στα ήδη υπάρχοντα τριχοθυλάκια , θα πρέπει η υπάρχουσα πυκνότητα της περιοχής αυτής να είναι κάτω από 25 υγιή τριχοθυλάκια /cm2.
Ας δούμε μερικά παραδείγματα από διαφορετικές περιοχές του ιδίου ατόμου:
Δότρια περιοχή μόνιμης τριχοφυΐας
Περιοχή στη κορυφή του κεφαλιού με αύξηση του αριθμού των τελογενών τριχών και αντίστοιχη μείωση του αριθμού των 3τριχων τριχοθυλακίων. Δεν υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης τριχοθυλακίων με μεταμόσχευση μαλλιών χωρίς να επηρεαστούν αρνητικά τα παρακείμενα τριχοθυλάκια.
Περιοχή στο μέσο περίπου του κεφαλιού με χνουδοποιημένη αλλά και με τελική τριχοφυΐα. Μπορούμε να προχωρήσουμε σε μεταμόσχευση μαλλιών, τοποθετώντας προσεκτικά ανάμεσα στα υπάρχοντα τριχοθυλάκια και νέα υγρή.
Η περιοχή αυτή αισθητικά αλλά και πρακτικά θεωρείται κενή και μπορούμε να προχωρήσουμε σε μεταμόσχευση μαλλιών τοποθετώντας τον μέγιστο αριθμό τριχοθυλακίων ανά cm2.

Η μέθοδος CCHT σε ειδικές περιπτώσεις

Με την τεχνική Μεταμόσχευσης Μαλλιών που εφαρμόζουμε στο κέντρο μας έχουμε την δυνατότητα να τοποθετούμε τριχοθυλάκια σε οποιαδήποτε γωνία και με οποιαδήποτε φορά έκφυσης των τριχών επιθυμούμε, σε οποιαδήποτε περιοχή απαιτεί κάλυψη με τριχοφυία, ακόμα και σε μη φυσιολογικό δέρμα. Έτσι μπορούμε να καλύψουμε με μόνιμη τριχοφυία περιοχές μετά από εγκαύματα, αντιαισθητικές ουλές μετά χειρουργικές επεμβάσεις ή τραυματισμούς.
Έχουμε την δυνατότητα να αποκαταστήσουμε την τριχοφυία σε δύσκολες περιοχές όπως φαβορίτες, φρύδια ή βλέφαρα.
Σε αυστηρά επιλεγμένα περιστατικά έχουμε την δυνατότητα να καλύψουμε μικρές αλλά κρίσιμες αισθητικά περιοχές που έχουν προσβληθεί από γυροειδή αλωπεκία, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σταθεροποιημένη η περιοχή επί 5ετία.

Χρήση τριχοθυλακίων από άλλες περιοχές του σώματος εκτός τριχωτού κεφαλής στην Μεταμόσχευση Μαλλιών

Η προσέγγισή μας σε κάθε μία μέθοδο που εφαρμόζουμε, είναι και θα γίνεται πάντα με αυστηρά ιατρικά και επιστημονικά κριτήρια. Μετά από 2 χρόνια προσπαθειών στην εφαρμογή μεταφοράς τριχοθυλακίων από άλλες περιοχές του σώματος – εκτός του τριχωτού της κεφαλής ( στήθος, πλάτη, κάτω άκρα κλπ.) τα τελικά συμπεράσματα μας είναι τα εξής:
Η έκφυση των τριχοθυλακίων σε αυτές τις περιοχές είναι εντελώς διαφορετική από ότι στο τριχωτό της κεφαλής, με άλλες ανατομικά δεδομένα.
Τριχοθυλάκια που εξάγονται από αυτές τις περιοχές απαιτούν μια εντελώς διαφορετική τεχνική εξαγωγής από την συνήθη, ο δε ιατρός που θα το επιχειρήσει, πρέπει να έχει μεγάλη εμπειρία στο F.U.E. Είναι ιδιαίτερα επίπονη και κουραστική και για τον ασθενή αλλά και για τον γιατρό. Ο ρυθμός εξαγωγής των τριχοθυλακίων δεν υπερβαίνει τα 50 την ώρα στις καλύτερες των περιπτώσεων.
Δεν υπάρχουν ακόμα επιστημονικές αποδείξεις – μόνο ενδείξεις – ότι τα μαλλιά στην περιοχή που θα τοποθετηθούν, θα ακολουθήσουν τον ρυθμό ανάπτυξης της δέκτριας περιοχής ( περί το 1 εκ./μήνα για το τριχωτό της κεφαλής) recipient dominance και όχι της περιοχής από την οποία ελήφθησαν.
Η πιθανότητα φλεγμονής στην δότρια περιοχή όταν χρησιμοποιείται περιοχή εκτός τριχωτού είναι ιδιαίτερα υψηλή, με αποτέλεσμα να απαιτείται μακροχρόνια χορήγηση αντιβιοτικών και στο τέλος να παραμένουν ορατές ουλές στην περιοχή από την οποία ελήφθησαν τα τριχοθυλάκια – στήθος, πλάτη, κάτω άκρα. Αντιθέτως ουδέποτε υπάρχει φλεγμονή οποιασδήποτε μορφής στο τριχωτό της κεφαλής, λόγω πλούσιας αιμάτωσης, η δε χρήση αντιβιοτικών ή δεν απαιτείται ή γίνεται για προληπτικούς λόγους.
Η τριχοφυία στο υπόλοιπο σώμα μας γίνεται με την μορφή των μονότριχων τριχοθυλακίων και σπανίως ως δίτριχα τριχοθυλάκια. Δεν είναι δυνατόν να βασιζόμαστε σε μονά τριχοθυλάκια για ένα αισθητικά ικανοποιητικό αποτέλεσμα της μεταμόσχευσης μαλλιών. Φυσιολογικά μόνο περίπου το 10% των τριχοθυλακίων στο τριχωτό είναι μονότριχα.
Με την τεχνική CCHT., συνδυάζοντας την τεχνική strip και FUE για την λήψη, έχουμε πάντα ικανοποιητικό αριθμό διαθέσιμων τριχοθυλακίων για ένα ικανοποιητικό αισθητικό αποτέλεσμα, ώστε να μην έχουμε ανάγκη τους πειραματισμούς με τριχοθυλάκια από το υπόλοιπο σώμα.
Με τα δεδομένα αυτά θεωρούμε αντιεπιστημονική και αντιδεοντολογική την εφαρμογή της μεθόδου μεταφοράς τριχοθυλακίων από άλλες περιοχές του σώματος στο τριχωτό της κεφαλής. Εμείς  έχουμε ως πάγια ηθική αρχή, να μην διαστρεβλώνουμε επιστημονικά δεδομένα και να οδηγούμε στην παραπληροφόρηση και στη δημιουργία ψεύτικων προσδοκιών όσους μας εμπιστεύονται , αλλά στην εφαρμογή της καλύτερης, επιστημονικά τεκμηριωμένης, λύσης, παρέχοντας πάντα υψηλό επίπεδο αποτελεσματικότητας και ασφάλειας.