Ψυχολογική επιβάρυνση & HPV

Δύο γενότυποι του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) και συγκεκριμένα τα στελέχη 16 και 18 που θεωρούνται ως βλάβες «υψηλού κινδύνου» ευθύνονται για το 73% περίπου των καρκίνων του τραχήλου της μήτρας. Αντίστοιχα, τα στελέχη 6 και 11 του HPV ευθύνονται για εμφάνιση οξυτενών κονδυλωμάτων στα γεννητικά όργανα, σε ποσοστό 90%, επηρεάζοντας τόσο τον ανδρικό όσο και τον γυναικείο πληθυσμό.

Η οικονομική επιβάρυνση νοσημάτων από HPV για την αντιμετώπισή τους είναι ιδιαίτερα σημαντική, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή δεδομένα των Κέντρων Ελέγχου Λοιμώξεων. Ωστόσο, η λοίμωξη από HPV στα γεννητικά όργανα φαίνεται να έχει εξίσου σοβαρές επιπτώσεις τόσο σε ψυχολογικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο στόχος των ερευνητών ήταν η μέτρηση και η σύγκριση της ψυχολογικής επιβάρυνσης και της συναισθηματικής επίδρασης από τις HPV λοιμώξεις στα γεννητικά όργανα και την περιγεννητική περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των κονδυλωμάτων. Ειδικότερα, οι Dominiak-Felden και συνεργάτες δημοσίευσαν το 2013 τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την μελέτη, στην οποία συμμετείχαν συνολικά 842 άτομα ηλικίας από 18 έως 64 ετών από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Όσον αφορά την ψυχολογική και κοινωνική επιβάρυνση, η οποία αξιολογήθηκε βάσει ενός ειδικού ερωτηματολογίου σχετικά με το προφίλ των επιπτώσεων από τις HPV λοιμώξεις (ερωτηματολόγιο HIP – HPV Impact Profile), φάνηκε σημαντική διαφορά ως προς τη βαθμολογία στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο μεταξύ γυναικών που είχαν κάποια πάθηση σχετιζόμενη με τους HPV και γυναικών με φυσιολογικά ευρήματα στις κυτταρολογικές εξετάσεις του τραχήλου της μήτρας. Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι η ψυχοκοινωνική επιβάρυνση παρατηρήθηκε υψηλότερη στην ομάδα των γυναικών που είχαν οξυτενή κονδυλώματα.

Επίσης, στη συγκεκριμένη μελέτη, έγινε ανάλυση της αξιολόγησης της ποιότητας ζωής των γυναικών και ανδρών με οξυτενή κονδυλώματα με χρήση ερωτηματολογίου, που επικεντρώνεται στη μέτρηση ποιότητας ζωής που σχετίζεται με την υγεία. Βάσει των αποτελεσμάτων, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες με οξυτενή κονδυλώματα ανέφεραν υψηλότερα ποσοστά άγχους και κατάθλιψης σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό στο Ηνωμένο Βασίλειο (41% σε ανθρώπους με οξυτενή κονδυλώματα σε σύγκριση με 19% στο γενικό πληθυσμό, αντίστοιχα).

Οι ερευνητές, μεταξύ άλλων, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι γυναίκες που έχουν προσβληθεί από τον ιό και έχουν εκδηλώσει οξυτενή κονδυλώματα αισθάνονται τα υψηλότερα ποσοστά ψυχολογικής επιβάρυνσης. Για παράδειγμα, οι Sénécal και συνεργάτες, σε μια παρόμοια μελέτη ως προς τη συσχέτιση μεταξύ ποιότητας ζωής και οξυτενών κονδυλωμάτων, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα κονδυλώματα των γεννητικών οργάνων επηρεάζουν αρνητικά την ευημερία ανδρών και γυναικών.

Οι ψυχολογικές επιπτώσεις λόγω των οξυτενών κονδυλωμάτων οφείλονται στο γεγονός ότι οι βλάβες είναι ορατές και συνεπώς οδηγούν σε υψηλότερα επίπεδα άγχους, κατάθλιψης, φόβου και θυμού, ενώ αυξάνεται η ανησυχία λόγω του κινδύνου μεταδοτικότητας του ιού, αλλά και το αίσθημα ντροπής που ενδεχομένως συνυπάρχει σε αρκετές περιπτώσεις.

Προγραμματίστε το ραντεβού σας στα IQ SKIN CLINICS

Πλήρης εξάλειψη κονδυλωμάτων

Σε κάθε περίπτωση εάν υπάρχει έστω και υποψία για οξυτενή κονδυλώματα, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να απευθυνθούμε άμεσα στον εξειδικευμένο Δερματολόγο – Αφροδισιολόγο. Στις κλινικές μας, πραγματοποιείται λεπτομερής έλεγχος βάσει ειδικών δερματολογικών εξετάσεων με χρήση των πλέον εξελιγμένων οργάνων, ενώ για τη θεραπεία εφαρμόζονται οι πλέον αποτελεσματικές θεραπευτικές μέθοδοι με LASER τελευταίας τεχνολογίας. Η ολοκληρωμένη θεραπεία των κονδυλωμάτων περιλαμβάνει:

  • Εξάλειψη των υποκλινικών βλαβών, οι οποίες δεν είναι ορατές με γυμνό μάτι αλλά μπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω μετάδοση του ιού.
  • Λεπτομερές πρωτόκολλο αποθεραπείας, που θα διασφαλίζουμε ότι για τους επόμενους τουλάχιστον 8 μήνες, όσος είναι και ο χρόνος επώασης του ιού, ο ασθενής θα παρακολουθείται στενά, ώστε να επιτευχθεί πλήρης εξάλειψη όλων των κονδυλωμάτων. Παράλληλα, θα διενεργείται λεπτομερής έλεγχος σε περιοχές, όπως ο πρωκτός και το αιδοίο, για ύπαρξη βλαβών ώστε να μην συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τον ασθενή σε ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο.

Βιβλιογραφία

  • Lacey CJN, Lowndes CM, Shah KV: Chapter 4: Burden and management of non-cancerous HPV-related conditions: HPV-6/11 disease. Vaccine 2006, 24(Suppl 3):35–41.
  • Sénécal M, Brisson M, Maunsell E, Ferenczy A, Franco EL, Ratnam S, Coutlee F, Palefsky JM, Mansi JA: Loss of quality of life associated with genital warts: baseline analyses from a prospective study. Sex Transm Infect 2011, 87:209–215.
  • Woodhall S, Ramsey T, Cai C, Crouch S, Jit M, Birks Y, et. al.: Estimation of the impact of genital warts on health-related quality of life. Sex Transm Infect 2008, 84:161–166.
  • Mast TC, Zhu X, Demuro-Mercon C, Cummings HW, Sings HL, Ferris DG: Development and psychometric properties of the HPV Impact Profile (HIP) to assess the psychosocial burden of HPV. Curr Med Res Opin 2009, 25:2609–2619.
  • Wang KL, Jeng CJ, Yang YC, Chen CA, Cheng WF, Chen TC, et al.: The psychological impact of illness among women experiencing human papillomavirus-related illness or screening interventions. J Psychosom Obstet Gynaecol 2010, 31:16–23.
  • Dominiak-Felden, G, Cohet, C, Atrux-Tallau, S, Gilet, H, Tristram, A, Fiander, A.: Impact of human papillomavirus-related genital diseases on quality of life and psychosocial wellbeing: results of an observational, health-related quality of life study in the UK. BMC Public Health 2013 13:1065.