Θεραπεία των οξυτενών κονδυλωμάτων με φωτοδυναμική θεραπεια

Η φωτοδυναμική θεραπεία με εφαρμογή φωτοευαισθητοποιητή αποτελεί μια ασφαλή και αποτελεσματική μέθοδο για τη θεραπεία των οξυτενών κονδυλωμάτων.

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία μιας έρευνας που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2015 η τοπική εφαρμογή φωτοευαισθητοποιητή (5-αμινολεβουλινικό οξύ, 5-ALA) προσφέρει μια ιδιαίτερα αποτελεσματική και ασφαλή μέθοδο για την θεραπεία των οξυτενών κονδυλωμάτων.

Στην ερευνητική μελέτη συμμετείχαν 531 ασθενείς με οξυτενή κονδυλώματα και παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά υποχώρησης των κονδυλωμάτων. Ειδικότερα, παρατηρήθηκε πλήρης υποχώρηση, της τάξης του 95,27%, στις μεγαλύτερες βλάβες, και το αντίστοιχο ποσοστό για μικρότερες βλάβες ήταν εξίσου υψηλό (88,73%).

Κάποια διαφοροποίηση παρατηρήθηκε επίσης ανάλογα με την περιοχή εντοπισμού των βλαβών. Ο βαθμός υποχώρησης ήταν μεγαλύτερος στην περιοχή του ουρηθρικού στομίου σε σχέση με την περιπρωκτική περιοχή.

Επομένως, οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η τοπική εφαρμογή φωτοευαισθητοποιού ουσίας και η φωτοδυναμική θεραπεία μπορούν να επιφέρουν αποτελεσματική αντιμετώπιση των κονδυλωμάτων, χωρίς να προκληθούν ανεπιθύμητες αντιδράσεις.

 

Αναφορά:

Zhang Z, Lu XN, Liang J, Tang H, Yang YS, Zhu XH, Du J, Shen YY, Xu JH. Evaluation of photodynamic therapy using topical aminolevulinic acid hydrochloride in the treatment of condylomata acuminate. International Journal of Clinical Experimental Medicine 2015 Apr 15, 8(4):6517-21.