Φωτοδυναμική Θεραπεία για την Αντιμετώπιση της Ακμής

Συνοπτική παρουσίαση της μελέτης για την αντιμετώπιση της Ακμής

Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε σε ένα κέντρο για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της ανεκτικότητας μιας καινοτόμου μεθόδου φωτοδυναμικής θεραπείας (PDT) διαδοχικής εφαρμογής σε πολλαπλά στάδια με χρήση διπλού μήκους κύματος LED (415 nm και 633 nm), με τοπική εφαρμογή μεθυλ-αμινολεβουλινικού οξέος (MAL) ως πρόδρομο της πορφυρίνης για την αντιμετώπιση της ακμής κυρίως της  βλατιδοφλυκταινώδους και της κυστικής ακμής σε ένα δείγμα 39 ασθενών.

Σκεπτικό

Η μελέτη της κλινικής αποτελεσματικότητας μιας εναλλακτικής θεραπευτικής επιλογής για τον έλεγχο της μέτριας-έως-σοβαρής ακμής, η οποία είναι κατάλληλη για άτομα που δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να λάβουν φάρμακα από το στόμα.

Μεθοδολογία

Κατόπιν της αρχικής δερματολογικής εκτίμησης της βαρύτητας της ακμής, εφαρμόστηκε ομοιόμορφα κρέμα μεθυλ-αμινολεβουλινικού οξέος (MAL – Metvix 160mg/g) στις προσβεβλημένες περιοχές του δέρματος (χρόνος εφαρμογής υπό κλειστή περίδεση – OCT: 1 ώρα στις περιοχές του προσώπου, 2 ώρες στις περιοχές του σώματος). Η επίδραση της φωτοδυναμικής θεραπείας ήταν δυνατή μέσω της διαδοχικής εφαρμογής μπλε φωτός (415nm) και κόκκινου φωτός (633nm) με 20 λεπτά διάστημα αναμονής μεταξύ των εφαρμογών (SBRR-LED-PDT). Ο φθορισμός της επιφάνειας του δέρματος (SSF) αξιολογήθηκε μέσω της χρήσης ενός φωτόμετρου φθορισμού χειρός was (Fluoderm, Dia-Medico Aps, Δανία) ώστε να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση των επιπέδων φθορισμού πριν και αμέσως μετά την εφαρμογή του φωτός.

Αποτελέσματα

Η βαθμολογία βαρύτητας της ακμής μειώθηκε κλινικά μετά τη διαδοχική εφαρμογή του μπλε και κόκκινου φωτός σε όλες τις υπό θεραπεία ανατομικές περιοχές (p<0,001). Ο φθορισμός της επιφάνειας του δέρματος (SSF) αποδείχθηκε ότι αυξήθηκε σημαντικά κατά την ολοκλήρωση κάθε OCT, επιστρέφοντας στα επίπεδα που είχε πριν την έναρξη της θεραπείας μετά τη διαδοχική εφαρμογή φωτοδυναμικής θεραπείας (p<0,001).

Συμπέρασμα

Η φωτοδυναμική θεραπεία με διαδοχική εφαρμογή μπλε και κόκκινου φωτός με παράλληλο έλεγχο του φθορισμού του δέρματος μπορεί να θεωρηθεί ως αποτελεσματική στρατηγική αντιμετώπισης, προάγοντας την κλινική ύφεση της μέτριας-έως-σοβαρής φλεγμονώδους ακμής σε διαφορετικές ανατομικές περιοχές και να προτείνεται ως έγκυρη εναλλακτική λύση στα συμβατικά από του στόματος φάρμακα.

 

Δείτε το άρθρο όπως δημοσιεύτηκε στα Αγγλικά εδώ

 

Διαβάστε επίσης:

Η φυσική δερματολογική θεραπεία της Ακμής χωρίς φάρμακα