Ευχαριστούμε που συμπληρώσατε το ιστορικό σας για Υπερκερατώσεις

Έχουμε λάβει το ατομικό ιατρικό ιστορικό σας για Υπερκερατώσεις.

Το ιστορικό θα αξιολογηθεί και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο μαζί σας.

 

Ευχαριστούμε πολύ.