Ιατρικό Ατομικό Ιστορικό για Υπεριδρωσία

Το τεστ και η αξιολόγηση γίνεται βάση Διεθνών Ιατρικών Προτύπων.

Σχολιάστε