Ατομικό Ιατρικό Ιστορικό Τριχόπτωσης

Το τεστ και η αξιολόγηση γίνεται βάση Διεθνών Ιατρικών Προτύπων.