Συστηματικές και άλλες τοπικές αγωγές για την ψωρίαση

Άλλες τοπικές θεραπείες πέραν της φωτοθεραπείας

Τοπικές θεραπείες με τη μορφή έτοιμων κρεμών ή γέλης του εμπορίου ή τη μορφή γαληνικών (φτιαχτών) σκευασμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του δερματολόγου συστήνονται στις περιπτώσεις ήπιας έως μέτριας ψωρίασης.
Τα συστατικά που χρησιμοποιούνται για τα σκευάσματα περιέχουν, μεταξύ άλλων, ουσίες όπως ρετινοειδή, κορτιζόνη, ανάλογα βιταμίνης D3, αναστολείς καλσινευρίνης, διθρανόλη, ουρία, σαλικυλικό, κ.α. Σημαντικό ρόλο σε όλες τις τοπικές θεραπείες αποτελεί η σωστή και συστηματική ενυδάτωση του δέρματος για την προστασία του από τον ερεθισμό που μπορεί να προκαλούν οι διάφοροι εξωγενείς παράγοντες.

Συστηματικές θεραπείες (φαρμακευτική αγωγή από το στόμα)

Μεθοτρεξάτη: Ανταγωνιστής του φυλλικού οξέος.

Χορηγείται μία φορά την εβδομάδα από του στόματος ή με υποδόρια ένεση.

Η μεθοτρεξάτη οδηγεί σταδιακά στη μείωση της σύνθεσης του DNA και RNA έχοντας σαν αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής των κυττάρων του δέρματος, περιορίζοντας έτσι την έκταση της φλεγμονής.

Η βασικότερη παρενέργεια της μεθοτρεξάτης είναι η ναυτία, για την οποία όμως υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης. Υπό σωστή παρακολούθηση, η μεθοτρεξάτη είναι μια αποτελεσματική θεραπεία για την ψωρίαση. Υπάρχουν βέβαια κατηγορίες ασθενών με βαριά νοσήματα (όπως ηπατίτιδα ή φυματίωση) για τους οποίους η μεθοτρεξάτη δεν αποτελεί θεραπεία επιλογής.

Οι ασθενείς θα πρέπει να εξετάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα όσον αφορά την γενική εξέταση αίματος, τον έλεγχο της ηπατικής και νεφρικής λειτουργίας και ένα πιο εξειδικευμένο δείκτη για τη λειτουργία του ήπατος (P3NP) ώστε να είμαστε σίγουροι για την ασφαλή συνέχιση της θεραπείας.

Κυκλοσπορίνη: Εκλεκτικός αναστολέας καλσινευρίνης.

Η κυκλοσπορίνη είναι ένα ανοσοκατασταλτικό φάρμακο το οποίο αναστέλλει την παραγωγή της ιντερλευκίνης 2, μιας πρωτεΐνης απαραίτητης για τη σωστή ωρίμανση και αναπαραγωγή των Τ-λεμφοκυττάρων. Έτσι παρεμποδίζεται η λειτουργία και η αυξημένη παραγωγή των φλεγμονωδών ουσιών που συναντάμε στην ψωρίαση.

Με σωστή και τακτική παρακολούθηση της γενικής εξέτασης αίματος, τον έλεγχο της ηπατικής και της νεφρικής λειτουργίας, την μέτρηση της αρτηριακής πίεσης και την εξέταση δείγματος ούρων, η κυκλοσπορίνη μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στον έλεγχο της ψωρίασης για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και εφόσον δεν υπάρχουν σχετικές αντενδείξεις.

Ασιτρετίνη: Ρετινοειδές.

Η ασιτρετίνη είναι ένα παράγωγο της βιταμίνης Α, που αναστέλλει την υπερπαραγωγή των κυττάρων του δέρματος. Αποτελεί θεραπεία εκλογής για τη φλυκταινώδη ψωρίαση.

Η ασιτρετίνη αντενδείκνυται για γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, ενώ η συνηθέστερη παρενέργειά της είναι η ξηρότητα του δέρματος και των βλεννογόνων, η οποία αντιμετωπίζεται με ενυδάτωση.

Γενική εξέταση αίματος, εξετάσεις για την ηπατική και νεφρική λειτουργία, τις χολερυθρίνες, το σάκχαρο και το λιπιδαιμικό προφίλ θα πρέπει να επαναλαμβάνονται τακτικά για την παρακολούθηση των ασθενών.

psoriasis-revolution-review-what-you-need-to-know-before-joining-759x500

Βιολογικοί παράγοντες: Χορηγούνται με υποδόριες ενέσεις

  • Αναστολείς του παράγοντα νέκρωσης όγκων (anti-TNF)

1) Ετανερσέπτη: με την εμπορική ονομασία Enbrel, το φάρμακο αυτό μπλοκάρει τον παράγοντα TNF-a, ο οποίος ευθύνεται για την κατάσταση φλεγμονής στην οποία βρίσκεται το δέρμα των ασθενών με ψωρίαση. Με τον τρόπο αυτό, καταστέλλει τις αλυσιδωτές αντιδράσεις που οδηγούν στην ενεργοποίηση των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος και μειώνει τα επίπεδα του TNF. Η παρακολούθηση του ασθενούς πρέπει να είναι συστηματική και με χαμηλό ουδό σε συμπτώματα λοίμωξης. Χορηγείται μία φορά την εβδομάδα με υποδόρια ένεση. Η ετανερσέπτη είναι το μόνο φάρμακο που μπορεί να χορηγηθεί και σε παιδιά άνω των 6 ετών με σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας.

2) Ανταλιμουμάμπη: με την εμπορική ονομασία Humira, το φάρμακο αυτό δρα με παρόμοιο τρόπο ως αντίσωμα για τον παράγοντα TNF-a καταστέλλοντας τις φλεγμονώδεις αντιδράσεις. Η χορήγηση γίνεται μια φορά κάθε δύο εβδομάδες με υποδόρια ένεση.

3) Ινφλιξιμάμπη: με το εμπορικό όνομα Remicade, η ινφλιξιμάμπη είναι άλλο ένα μονοκλωνικό αντίσωμα ενάντια στον ίδιο παράγοντα φλεγμονής, τον TNF-a. Η διαφορά του φαρμάκου αυτού είναι ότι η χορήγησή του γίνεται με ενδοφλέβια έγχυση κάθε 2 μήνες μετά από τις αρχικές δόσεις φόρτισης, οι οποίες χορηγούνται συχνότερα για ένα μικρό χρονικό διάστημα.

  • Αναστολείς ιντερλευκίνης

1) Ουστεκινουμάμπη: με την εμπορική ονομασία Stelara, το φάρμακο αυτό είναι ένα σύγχρονο αντίσωμα που στόχο έχει να μπλοκάρει τη διαδικασία της φλεγμονής αλλά με διαφορετικό τρόπο. Η ουστεκινουμάμπη δεσμεύει και αδρανοποιεί τις ιντερλευκίνες 12 και 23, οι οποίες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία φλεγμονής που συναντάμε στη ψωρίαση. Το φάρμακο χορηγείται με υποδόρια ένεση μία φορά κάθε τρεις μήνες μετά την αρχική φάση φόρτισης και πάντα σε στενή συνεργασία με τον δερματολόγο.

2) Σεκουκινουμάμπη: το καινούριο αυτό φάρμακο κυκλοφορεί με την εμπορική ονομασία Cosentyx και έχει ακόμα πιο ειδική δράση, στοχεύοντας αποκλειστικά και αδρανοποιώντας μόνο την ιντερλευκίνη 17, παρουσιάζοντας με τον τρόπο αυτό μικρότερη γενική καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος του ασθενούς και επομένως λιγότερες παρενέργειες. Η χορήγηση γίνεται με υποδόριες ενέσεις μία φορά το μήνα μετά πάντα από τις πρώτες δόσεις εφόδου που είναι πιο συχνές.

Όλοι οι ασθενείς που παίρνουν βιολογικούς παράγοντες θα πρέπει τακτικά (περίπου ανά 3 μήνες) να επαναλαμβάνουν γενικές εξετάσεις αίματος, ηπατική και νεφρική λειτουργία, σάκχαρο και λιπίδια, ενώ δεν θα πρέπει να διστάζουν να ενημερώσουν τον ιατρό τους για όποια νέα συμπτώματα πιθανής λοίμωξης.

Οι έρευνες στο κομμάτι των βιολογικών παραγόντων έχουν ενταθεί τα τελευταία χρόνια με καινούρια φάρμακα να παρουσιάζονται συνεχώς αλλάζοντας καθοριστικά το τοπίο στη θεραπεία της ψωρίασης. Καινούριοι βιολογικοί παράγοντες με καινούρια μόρια στόχους στο πολύπλοκο μονοπάτι της φλεγμονής βρίσκονται συνεχώς υπό τη διαδικασία έγκρισης του ΕΟΦ προτού να είναι διαθέσιμα για τους Έλληνες ασθενείς. Ενημερωθείτε από το δερματολόγο σας για τις νέες εξελίξεις.

  • Αναστολείς της PDE4: Νεότερα φάρμακα χορηγούμενα από το στόμα

Απρεμιλάστη: είναι ένα σχετικά καινούριο φάρμακο το οποίο κυκλοφορεί με την εμπορική ονομασία Otezla και λειτουργεί αναστέλλοντας τη φλεγμονώδη διαδικασία εντός των κυττάρων. Αναστέλλει τη λειτουργία της φωσφοδιεστεράσης 4 ώστε να εμποδίσει τη μετάδοση του μηνύματος της φλεγμονής μέσα στο ίδιο το κύτταρο. Χορηγείται από το στόμα δύο φορές την ημέρα. Βασικές παρενέργειες είναι η ναυτία και η ήπια διάρροια, οι οποίες όμως δεν επιμένουν αλλά υποχωρούν τις πρώτες εβδομάδες.

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: