Εμβολιασμός για HPV και ανάπτυξη χρόνιων συμπτωμάτων

Σχεδόν μία δεκαετία μετά τη χορήγηση άδειας και την πρώτη κυκλοφορία του τετραδύναμου εμβολίου κατά του HPV (Gardasil) στις Ηνωμένες Πολιτείες η αντιπαράθεση ως προς την πιθανότητα ανάπτυξης χρόνιων συμπτωμάτων μετά τον εμβολιασμό συνεχίζεται.

Τον προηγούμενο μήνα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα μιας πρόσφατης έρευνας που πραγματοποιήθηκε για να επιβεβαιωθεί εάν υπάρχει αιτιώδης σχέση μεταξύ του εμβολιασμού για τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) και της ανάπτυξης κάποιων χρόνιων παθήσεων.

Ειδικότερα, διερευνήθηκε η πιθανή συσχέτιση μεταξύ του εμβολιασμού και της ανάπτυξης πολύπλοκου περιφερειακού συνδρόμου πόνου (CRPS), μια χρόνια πάθηση που εκδηλώνεται με πόνο στα άκρα, ή συνδρόμου ορθοστατικής ταχυκαρδίας (POTS), μια πάθηση όπου ο ρυθμός της καρδιάς αυξάνεται σε μη φυσιολογικά επίπεδα σε καθιστή ή όρθια στάση.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του ΕΜΑ «τα δεδομένα δεν υποστηρίζουν την αιτιώδη σχέση μεταξύ του εμβολίου και των δύο αυτών παθήσεων». Ειδικότερα, η συχνότητα εμφάνισης των δύο αυτών συνδρόμων είναι αντίστοιχη με την επίπτωση στο γενικό πληθυσμό.

Ωστόσο, κάποιοι ειδικοί αμφισβητούν τα εν λόγω αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, μια ομάδα ιατρών από το νοσοκομείο Frederiksberg της Δανίας σε μια σειρά δημοσιευμένων μελετών εντός του 2015 αναφέρουν κάποια συμπτώματα που εμφανίζονται σε νεαρές γυναίκες μετά τον εμβολιασμό.

Στα συμπτώματα περιλαμβάνονται η έντονη δυσλειτουργία του αυτονόμου συστήματος σε συνδυασμό με σοβαρή κεφαλαλγία, υπερβολική κόπωση, γνωστική δυσλειτουργία, γαστρεντερική δυσφορία, και διάχυτο πόνο νευροπαθητικού χαρακτήρα. Η αιτιώδης σχέση εξηγείται βάσει της στενής χρονικής συσχέτισης μεταξύ εμβολιασμού και εμφάνισης των συμπτωμάτων χωρίς να υπάρχει κάποια εναλλακτική εξήγηση, ενώ η ερευνητική ομάδα σημειώνει ότι η έρευνα του ΕΜΑ ήταν περιορισμένη μόνο σε δύο συγκεκριμένα σύνδρομα.

Αντίστοιχες έρευνες για τη διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ του εμβολιασμού και κάποιων χρόνιων συμπτωμάτων έχουν πραγματοποιηθεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ η Δανία συνεχίζει τη διεξαγωγή μιας ανεξάρτητης μελέτης επί του συγκεκριμένου ζητήματος.

Σε κάθε περίπτωση τόσο ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ)  όσο και ο Αμερικάνικος Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) υποστηρίζουν ότι οι περισσότερες παρενέργειες κατόπιν του εμβολιασμού είναι ήπιες και υποχωρούν αυτόματα. Παράλληλα υπογραμμίζεται η σημαντική συμβολή του εμβολίου έναντι του καρκίνου της μήτρας και η αναφορά του ΕΜΑ καταλήγει ότι τα οφέλη από τον εμβολιασμό συνεχίζουν να υπερτερούν των ενδεχόμενων κινδύνων.

 

Αναφορές

Brinth, L. et al. Suspected side effects to the quadrivalent human papilloma vaccine. Dan Med J. 2015, 62(4):A5064

Chustecka, Ζ. Chronic Symptoms After HPV Vaccination: Danes Start Study. Νοέμβριος 2015. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: www.medscape.com

European Medicines Agency. HPV vaccines: EMA confirms evidence does not support that they cause CRPS or POTS. Νοέμβριος 2015. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://www.ema.europa.eu/docs