Αντιμετώπιση της Λεύκης: Χρήσιμες οδηγίες

Vitiligo Management Guidelines Released

Κατευθυντήριες Οδηγίες Αντιμετώπισης Λεύκης

Laurie Barclay, MD

7 Αυγούστου, 2012- Η λεύκη αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με φωτοθεραπεία και συνδυαστική θεραπεία. Αυτό αναφέρει στις κατευθυντήριες οδηγίες της η ερευνητική ομάδα Vitiligo European Task Force (VETF), οι οποίες δημοσιεύτηκαν  στο επιστημονικό περιοδικό British Hournal of Dermatology. Με το VETF συνεργάστηκε η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας (European Academy of Dermatology and Venereology) για να διαμορφώσουν τα νέα ιατρικά δεδομένα για τη χρόνια νόσο της λεύκης.

Σύμφωνα με τον A. Taieb, MD στη Service de Dermatologie, “η λεύκη είναι μία νόσος που δεν θεραπεύεται οριστικά.” Ωστόσο, η φωτοθεραπεία και οι συνδυαστικές θεραπείες  είναι οι πλέον αποτελεσματικές για την αντιμετώπιση της λεύκης. Μια θεραπεία θεωρείται αποτελεσματική όταν μπορεί να σταματήσει την επέκταση των βλαβών στο δέρμα και να επαναφέρει πλήρως ή σε πολύ μεγάλο βαθμό το χρώμα στην επιδερμίδα σε ποσοστό ικανοποιητικό για τον ασθενή.

Τα αίτια που προκαλούν τη λεύκη δεν είναι ακόμη απόλυτα σαφή και παραμένουν σχετικά αδιευκρίνιστα. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που καθυστερεί την εξέλιξη στη διάγνωση και την αντιμετώπιση της λεύκης.

Συστάσεις Αντιμετώπισης

Για την αντιμετώπιση της τμηματικής λεύκης ή της περιορισμένης γενικευμένης λεύκης, που καλύπτει ποσοστό επιφάνειας σώματος μικρότερο από 2% έως 3%,  αναφέρονται οι παρακάτω κανόνες:

  • Ως θεραπεία λεύκης πρώτης γραμμής θεωρείται η αποφυγή παραγόντων που βάζουν σε λειτουργία μηχανισμούς για την ανάπτυξη της λεύκη, καθώς και η εφαρμογή τοπικών σκευασμάτων, όπως οι αναστολείς καλσινευρίνης και τα κορτικοστεροειδή.
  • Ως θεραπεία δεύτερης γραμμής εννοείται η εστιασμένη στενού φάσματος υπεριώδης ακτινοβολία Β (NB-UVB 311nm), που εκπέμπεται είτε από συσκευή μονογχρωματικού φωτός Excimer είτε από λέιζερ.
  • Ως θεραπεία τρίτης γραμμής είναι η χειρουργική μέθοδος που εφαρμόζεται σε ασθενείς με μη αποτελεσματικό επαναχρωματισμό  του δέρματος μετά από παροχή θεραπείας πρώτης ή δεύτερης γραμμής.

Για την αντιμετώπιση της μη τμηματικής λεύκης, αναφέρονται σχετικά τα εξής:

  • Η θεραπεία πρώτης γραμμής περιλαμβάνει μεθόδους που αποτρέπουν την ενεργοποίηση λειτουργίας μηχανισμών ικανών να εμφανίσουν στο δέρμα λεύκη, όπως και την επίτευξη σταθεροποίησης της κατάστασης του ασθενούς με εφαρμογή NB-UVB τουλάχιστον για 3 μήνες. Όσοι ανταποκρίνονται σε υπεριώδη ακτινοβολία NB-UVB είναι απαραίτητο να συνεχίσουν τη συγκεκριμένη θεραπεία το λιγότερο για 9 μήνες. Επίσης, θεωρείται πλεονέκτημα ο συνδυασμός θεραπείας UVB με άλλες συστηματικές ή τοπικές θεραπείες.
  • Η θεραπεία δεύτερης γραμμής για όσους εμφανίζουν λεύκη γρήγορα εξελισσόμενη ή για εκείνους με έλλειψη σταθεροποίησης της νόσου με τη μέθοδο NB-UVB, περιλαμβάνει κορτικοστεροειδή, θεραπεία minipulse για διάστημα από 3 έως 4 μήνες, ή χορήγηση ανοσοκατασταλτικών.
  • Η θεραπεία τρίτης γραμμής αφορά μεταμόσχευση περιοχών, κυρίως εμφανών, που δεν αντιδρούν σε προηγούμενες θεραπείες. Η μεταμόσχευση δεν προτείνεται για τη ράχη των χεριών και σε σχετικά όμοιες περιοχές του σώματος. Σε περιπτώσεις που παρατηρείται το φαινόμενο Koebner υπάρχει πιθανότητα να μειώνεται η αντοχή του μοσχεύματος.
  • Η θεραπεία τέταρτης γραμμής για περιπτώσεις εκτεταμένης λεύκη, δηλαδή για λεύκη που επεκτείνεται πάνω από το 50% της επιφάνειας του δέρματος σε ένα άτομο, και η οποία είτε δεν ανταποκρίνεται σε θεραπεία είτε είναι εμφανής, τότε ο αποχρωματισμός του δέρματος είναι η μόνη λύση (μονοθεραπεία με χρήση hydroquinone monobenzyl ether ή 4-methoxyphenol ή συνδυαστικά με Q-switched λέιζερ).

Μελλοντικές εξελίξεις για την αντιμετώπιση της λεύκης

Σχετικά με τις μελλοντικές εξελίξεις αντιμετώπισης της λεύκης, οι κατευθυντήριες οδηγίες προτείνουν πιο εξατομικευμένες στρατηγικές που αντανακλούν ειδικούς γενετικούς και άλλους κλινικούς παράγοντες. Μία άλλη γενική αρχή είναι η θεραπευτική αγωγή να αρχίζει νωρίς, πριν το πρόωρο γκριζάρισμα των μαλλιών.