Ευχαριστούμε που συμπληρώσατε το ιστορικό σας για Θεραπεία Μυρμηκιών

Έχουμε λάβει το ατομικό ιατρικό ιστορικό σας για Θεραπεία Μυρμηκιών.

Το ιστορικό θα αξιολογηθεί και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο μαζί σας.

 

Ευχαριστούμε πολύ.