Ατομικό Ιατρικό Ιστορικό για Θεραπεία Μυρμηκιών

Το τεστ και η αξιολόγηση γίνεται βάση Διεθνών Ιατρικών Προτύπων.