Ευχαριστούμε που συμπληρώσατε το ιστορικό σας για την Εφαρμογή Μεταμόσχευσης Μαλλιών

Έχουμε λάβει το ατομικό ιατρικό ιστορικό σας για την Εφαρμογή Μεταμόσχευσης Μαλλιών.

Το ιστορικό θα αξιολογηθεί και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο μαζί σας.

 

Ευχαριστούμε πολύ.