Λεύκη και Ποιότητα Ζωής

Η λεύκη επηρεάζει ακόμα και τη σεξουαλική ζωή

Σύμφωνα με νέα μελέτη δημοσιευμένη στη “JAMA Dermatology”, η λεύκη έχει άμεση επίδραση στην ποιότητα ζωής των ασθενών και στη σεξουαλική τους ζωή. Το συμπέρασμα αυτό προέκυψε από έρευνα με συμμετοχή άνω των 1.540 ασθενών μέσου όρου ηλικίας τα 43 χρόνια.

Τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησαν σε σε ένα συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, ενώ παράλληλα οι ερευνητές αξιολόγησαν τη σοβαρότητα της λεύκης στο δέρμα τους, το χρονικό διάστημα που εμφανίζουν τη νόσο, το είδος των συμπτωμάτων και την ποιότητα ζωής ανάλογα με τον Δερματολογικό Δείκτη Ποιότητας Ζωής (Dermatology Quality Life Index). Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η λεύκη επηρέαζε αρνητικά τον Δερματολογικό Δείκτη Ποιότητας Ζωής, ακόμα και για τη σεξουαλική τους δραστηριότητα.

Οι ερευνητές, σε συνεργασία με το Νοσηλευτικό Κέντρο Σεντ Λουκς-Ρούζβελτ που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, διαπίστωσαν ότι η αρνητική επίδραση της λεύκης στην καθημερινή τους ζωή ήταν ανάλογη με την έκταση της λεύκης στο σώμα τους.  Την χαμηλότερη βαθμολογία στον Δείκτη εμφάνισαν εκείνοι που η λεύκη τους ξεπερνούσε το 25% της συνολικής επιφάνειας του δέρματος, αλλά και εκείνοι που η λεύκη εμφανιζόταν διάσπαρτη σε διάφορα μέρη του σώματος. Αντίθετα, τον Δείκτη δεν τον επηρέαζε ιδιαίτερα η διάρκεια της νόσου.

Ασθενείς με λεύκη σε επιφάνεια σώματος μεγαλύτερη του 25% (περίπου το ένα τρίτο των ασθενών του δείγματος), παραπονέθηκαν για κνησμό και αίσθηση φλόγωσης στο δέρμα τους. Πολλοί από αυτούς διατύπωσαν την άρνησή τους να βγαίνουν έξω από το σπίτι, ακόμα και να πηγαίνουν για ψώνια, να φροντίζουν το σπίτι ή τον κήπο, επίσης να ασχολούνται με το ντύσιμό τους. Επιπλέον, δήλωσαν ότι η λεύκη τούς επηρεάζει τόσο στις κοινωνικές όσο και στις αθλητικές τους δραστηριότητες. Δεδομένου ότι το 70% των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες, ποσοστό 18% με λεύκη στο στήθος και την περιγεννητική περιοχή παραπονέθηκαν για σεξουαλική δυσλειτουργία.

Η συγκεκριμένη έρευνα έδειξε ότι η λεύκη επηρεάζει αρνητικά πολλούς τομείς που καθορίζουν την ποιότητα ζωής ενός ατόμου. Η συσχέτιση λεύκης-ποιότητας ζωής  δείχνει ότι η εξέταση των επιπτώσεων στη ζωή των ασθενών με λεύκη πρέπει να λαμβάνεται σημαντικά υπόψη κατά τη διάρκεια αξιολόγησης της νόσου και διαμόρφωσης της θεραπευτικής προσέγγισης από τον εξειδικευμένο δερματολόγο.

Παρόμοια άρθρα