Ατομικό Ιατρικό Ιστορικό Ασθενούς για την Λεύκη

Το τεστ και η αξιολόγηση γίνεται βάση Διεθνών Ιατρικών Προτύπων.

Σχολιάστε