Κονδυλώματα Θεραπεία Laser

Οφείλονται στον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων: Human Papillomaviruses (HPV)