Κερασοειδή Αγγειώματα (Cherry Angiomata)

Ονομάζονται επίσης Γεροντικά Αγγειώματα ή DeMorgan Spots.

Είναι βλατίδες με οβάλ ή κυκλικό σχήμα, πορφυροκόκκινου χρώματος.
Συνήθως κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση λίγες βλάβες μετά την ηλικία των 30 ετών κι ο αριθμός τους αυξάνεται με την αύξηση της ηλικίας, κυρίως στον κορμό.

Η θεραπεία πρώτης επιλογής είναι ο συνδυασμός εφαρμογής δύο συστημάτων LASER, Pulsed Dye Laser 595nm και του CO2 LASER.