Θεραπεία Κονδυλωμάτων

Η θεραπεία των κονδυλωμάτων εξαρτάται από διαφορετικούς παράγοντες όπως οι  προτιμήσεις του πάσχοντα, η διαθεσιμότητα των μέσων και τρόπων θεραπείας καθώς και η εμπειρία και η εξειδίκευση του θεράποντος Ιατρού.

Οι θεραπείες εξάλειψης των κονδυλωμάτων, χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

  • Στις θεραπείες οι οποίες εφαρμόζονται στο σπίτι, απ’ την ίδια ή τον ίδιο τον πάσχοντα
  • Στις θεραπείες που εφαρμόζονται σε ένα δερματολογικό ιατρείο

Στην πρώτη κατηγορία, περιλαμβάνονται φαρμακευτικές ουσίες με μορφή κρέμας, αλοιφής ή λοσιόν που περιέχουν είτε κάποια αντιμιτωτική ουσία είτε κάποια ανοσοτροποποιητικό παράγοντα. Το μειονέκτημα της κατηγορίας των θεραπειών αυτών, είναι ότι τις περισσότερες φορές οι ασθενείς δεν εφαρμόζουν την ουσία σε όλη την έκταση των βλαβών και σε όλες τις βλάβες (συνήθως παραλείπουν τις μικρές, αρχόμενες βλάβες ή τις υποκλινικές βλάβες δηλαδή αυτές που δεν φαίνονται με γυμνό μάτι), με αποτέλεσμα να μην γίνεται ολοκληρωμένη η θεραπεία. Επιπλέον οι  ουσίες αυτές,  εφαρμόζονται αναπόφευκτα και σε περιοχές που δεν παρουσιάζουν βλάβες, με αποτέλεσμα την δημιουργία ερεθιστικών δερματίτιδων, ξηρότητας και σχάσεων του δέρματος, που αποτελούν προδιαθετικό παράγοντα για περαιτέρω εξάπλωση των κονδυλωμάτων.

Οι θεραπείες που γίνονται από τον ίδιο τον ασθενή, αντενδείκνυνται σε εγκυμοσύνη  η υποψία αυτής.

Στην δεύτερη κατηγορία των θεραπειών που εφαρμόζονται σε ένα  δερματολογικό ιατρείο, περιλαμβάνονται η κρυοθεραπεία (κρυοπηξία), η διαθερμοπηξία (ηλεκτροκαυτηρίαση), το laser και η χειρουργική αφαίρεση.

Η κρυοθεραπεία (κρυοπηξία) αποτελεί μια παλιά μέθοδο, με την οποία γίνεται καταστροφή των βλαβών μέσω ψύξης, με την χρησιμοποίηση υγρού αζώτου. Η μέθοδος αυτή δημιουργεί κατά την διάρκεια της αποθεραπείας, μεγάλες φυσαλίδες ή πομφόλυγες  στην περιοχή που εφαρμόζεται και πολλές φορές εγκαταλείπει ουλές και υποχρωμίες. Πέραν αυτού όμως, επειδή η μέθοδος αυτή αφενός δεν είναι επιλεκτική, αφετέρου καταστρέφει και περιοχές υγιούς δέρματος, αυξάνει πάρα πολύ τον κίνδυνο των υποτροπών και την ανάγκη διαρκούς επανάληψης της θεραπείας.

Η διαθερμοπηξία (ηλεκτροκαυτηρίαση) είναι επίσης μια παλιά μέθοδος μη επιλεκτική, η οποία έχει μεγάλο κίνδυνο να εγκαταλείψει ουλές και υποχρωμίες. Παρουσιάζει μακρύ χρόνο αποθεραπείας.

Η χειρουργική αφαίρεση ενδείκνυται μόνο στις πολύ μεγάλες βλάβες, ιδιαίτερα στις περιπρωκτικές.

Το Laser CO2 αποτελεί την πλέον εξελιγμένη μέθοδο επιλεκτικής αφαίρεσης των κονδυλωμάτων που επιτρέπει την άμεση και πλήρη εξάλειψη όλων των υπαρχόντων βλαβών σε μία και μόνο συνεδρία, με την χρήση τοπικής αναισθητικής κρέμας, με πολύ σύντομο χρόνο αποθεραπείας, χωρίς πόνο κατά την αποθεραπεία, χωρίς να δημιουργούνται υποχρωμίες και ουλές. Στη μέθοδο αυτή όμως απαιτείται ιδιαίτερη επιδεξιότητα και τεχνογνωσία από τον θεράποντα δερματολόγο.

Καμία από τις παραπάνω μεθόδους όμως δεν μπορεί να εξασφαλίσει την πλήρη και αποτελεσματική εξάλειψη των κονδυλωμάτων, από μόνη της, εάν δεν υπάρξει ο κατάλληλος συνδυασμός μεταξύ τους και εάν δεν τηρηθούν ορισμένοι κανόνες και βήματα.

Σε ένα σωστά οργανωμένο  σε εξοπλισμό και με την κατάλληλη τεχνογνωσία στην αντιμετώπιση των κονδυλωμάτων δερματολογικό ιατρείο, η πλέον αποτελεσματική και ασφαλής μέθοδος που πρέπει να εφαρμόζεται είναι η μέθοδος Inhibit Condylomata.

Κατά την μέθοδο αυτή χρησιμοποιείται υπερπαλμικό Laser CΟ2, ταυτόχρονα με την χρήση ειδικών μεγεθυντικών φακών με ενισχυμένη δέσμη φωτός.

Με την  μέθοδο Inhibit Condylomata εξασφαλίζεται η ανίχνευση και των πιο  μικροσκοπικών αρχόμενων βλαβών,  των υποκλινικών βλαβών (αυτών που δεν φαίνονται με γυμνό μάτι) έτσι ώστε ακόμη και αυτές, να εξαλειφθούν επιλεκτικά ώστε να μην αποτελέσουν συνεχιζόμενη εστία μεταδοτικότητας, επέκτασης,  δημιουργίας νέων βλαβών, και αιτία δημιουργίας συνεχών υποτροπών.

Η επιλεκτική και δραστική  εξάλειψη των βλαβών, στην  μέθοδο Inhibit Condylomata, το CO2 LASER εφαρμόζεται συνήθως με τοπική αναισθησία με τη χρήση ισχυρής τοπικής αναισθητικής κρέμας επιτρέπει την πλήρη εξάλειψη όλων των βλαβών σε πολύ μικρό χρόνο και χωρίς να μένουν σημάδια, ουλές και υποχρωμίες.

Σε ορισμένες περιπτώσεις και όχι μόνο για ιατροδικαστικούς λόγους, η εφαρμογή του Laser Co2 με την τεχνική της κατ΄ εφαπτομένην τομής, επιτρέπει την απόκτηση δείγματος, το οποίο αποστέλλεται για μοριακή ανάλυση και απομόνωση DNA.

Σε εξειδικευμένες περιπτώσεις συνιστούμε ταυτοποίηση υποτύπων του ιού HPV, και έλεγχο της ογκογόνου δραστηριότητας του HPV.

Μετά την εξάχνωση των βλαβών με το υπερπαλμικό CO2 Laser , εφαρμόζεται η απόξεση για την επιμελή απομάκρυνση της κατεστραμμένης δερματικής βλάβης και κατόπιν η άμεση επανάληψη της εφαρμογής του υπερπαλμικού CO2 Laser, ακόμη και στην ευρύτερη περιφέρεια μερικών χιλιοστών γύρω από τις βλάβες, διασφαλίζει την πλήρη και αποτελεσματική εξάλειψη των δερματικών κονδυλωμάτων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε φωτοδυναμική θεραπεία, pulsed diode laser (Παλμικό Laser χρωστικής) ή και άνοσοτροποποιητικούς παράγοντες σε συνδυασμό με αυτά.

Δεν συνιστάται, παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις,  η χρήση 3-5% acetic acid (οξικό οξύ, ξύδι) για να ανιχνεύσουμε υποκλινικά κονδυλώματα,  γιατί η μέθοδος αυτή δεν είναι ειδική και η προληπτική της αξία και το πιθανό θεραπευτικό πλεονέκτημα, δεν έχουν αποδειχθεί.

  • Όταν υπάρχουν κονδυλώματα στο αιδοίο, συνιστάται κολποσκόπηση μετά την αφαίρεση των  εξωτερικών δερματικών κονδυλωμάτων.
  • Όταν υπάρχουν κονδυλώματα στην περιοχή του πρωκτού, συνιστάται ορθοσκόπηση μετά την αφαίρεση των εξωτερικών δερματικών κονδυλωμάτων.
  •  Όταν υπάρχουν κονδυλώματα στην ουρήθρα, συνιστάται ουρηθροσκόπηση μετά την αφαίρεση των εξωτερικών δερματικών κονδυλωμάτων.

θεραπεια-κονδυλωματων-pmi-bannerΣε κάθε περίπτωση, ο πάσχοντας θα πρέπει να αυτοεξετάζεται συχνά έτσι ώστε να εντοπίζονται και να εξαλείφονται εγκαίρως πιθανές νέες βλάβες. Αυτές μπορεί να είναι υπολειμματικές βλάβες, καθώς και βλάβες που ήδη επωάζονταν. Καθώς ο χρόνος επώασης κυμαίνεται από 1-8 μήνες, κριτήριο ιάσεως είναι η πλήρης ανυπαρξία βλαβών επί 8 μήνες.

Είναι σημαντική ωστόσο η μηνιαία δερματολογική εξέταση, αλλά και η συχνότερη αυτοεξέταση της ασθενούς για τους επόμενους οχτώ μήνες για τυχόν ύπαρξη θυγατρικών βλαβών, που πιθανόν να είχαν «εμφυτευθεί» ήδη προ της αφαιρέσεως. Για τον λόγο αυτό, κάθε νέα βλάβη πρέπει να αφαιρείται αμέσως, πριν προλάβει να δώσει θυγατρικές βλάβες.

Η μέθοδος Inhibit Condylomata  είναι η πλέον αποτελεσματική συνδυαστική δερματολογική μέθοδος που αντιμετωπίζει την βάση υποτροπής της νόσου αφού εξαλείφει όλες τις εστίες και σταματά την περαιτέρω εξάπλωση του ιού.

Δείτε στο infographic ότι πρέπει να γνωρίζετε για τα κονδυλώματα.

Σχολιάστε