Ευρυαγγείες Φωτογραφίες

Ευρυαγγείες Φωτογραφίες: Δείτε φωτογραφίες περιστατικών πρίν και μετά την εφαρμογή θεραπείας με εγχύσεις και laser.

Ευρυαγγείες Φωτογραφίες

Ευρυαγγείες Φωτογραφίες

Ευρυαγγείες Φωτογραφίες

Ευρυαγγείες Φωτογραφίες

Ευρυαγγείες Φωτογραφίες

Ευρυαγγείες Φωτογραφίες

Ευρυαγγείες Φωτογραφίες

 

Συμπληρώστε το ατομικό ιατρικό ιστορικό για θεραπεία ευρυαγγειών κάτω άκρων Συμπληρώστε το ατομικό ιατρικό ιστορικό για θεραπεία ευρυαγγειών προσώπου