Ευχαριστούμε που συμπληρώσατε το ιστορικό σας για Θεραπεία Ευρυαγγειών Κάτω Άκρων

Έχουμε λάβει το ατομικό ιατρικό ιστορικό σας για Θεραπεία Ευρυαγγειών Κάτω Άκρων.

Το ιστορικό θα αξιολογηθεί και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο μαζί σας.

 

Ευχαριστούμε πολύ.