Διάγνωση Εκ Γενετής Δερματικών Αγγειακών Βλαβών

Η έγκαιρη διάγνωση των εκ γενετής δερματικών αγγειακών βλαβών είναι καθοριστικής σημασίας για το εάν πρόκειται για τριχοειδική δυσπλασία ή για επιφανειακό αληθές αιμαγγείωμα και για την άμεση αντιμετώπιση της βλάβης με την κατάλληλη μέθοδο θεραπείας. Εάν παρατηρήσετε ή σας υποδείξουν πιθανό αληθές αιμαγγείωμα ή τριχοειδική δυσπλασία, θα πρέπει να γίνει άμεσα εκτίμηση από εξειδικευμένο δερματολόγο με εμπειρία σε ανάλογου είδους αγγειακές δυσπλασίες ή βλάβες.

Η διάγνωση τόσο των τριχοειδικών δυσπλασιών όσο και των επιφανειακών αληθών αιμαγγειωμάτων γίνεται με βάση την εκτίμηση της κλινικής εικόνας του ασθενούς. Παράλληλα, λαμβάνεται υπόψη η ηλικία που παρουσιάστηκε η βλάβη, αξιολογούνται οι αλλαγές ως προς το χρώμα και το μέγεθος της βλάβης με την πάροδο του χρόνου και εκτιμάται η βλάβη μέσω ψηλάφησης και δερματοσκόπησης.

Έγκαιρη και σωστή διαφορική διάγνωση

Καθώς πρόκειται για δύο διαφορετικούς τύπους αγγειακών βλαβών, η διάγνωση πρέπει να γίνει έγκαιρα και με ακρίβεια. Αυτό διασφαλίζει την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου, παρέμβασης και θεραπείας για την εκάστοτε περίπτωση, η οποία προλαμβάνει την ενδεχόμενη εξέλιξη της βλάβης, την ψυχολογική επιβάρυνση του παιδιού και της οικογένειας, αλλά και την άσκοπη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής όταν δεν χρειάζεται.

Εάν πρόκειται για τριχοειδική δυσπλασία, κάθε αναμονή για υποχώρηση είναι μάταιη και απαιτείται διαφορετικός τρόπος αντιμετώπισης σε σχέση με τα επιφανειακά αληθή αιμαγγειώματα. Η έγκαιρη θεραπεία των εκ γενετής συγγενών τριχοειδικών δυσπλασιών με παλμικά LASER χρωστικής από πολύ νωρίς μετά τη γέννηση, ακόμα καλύτερα εντός των πρώτων δύο μηνών ζωής, είναι πολύ πιο αποτελεσματική.

Αντιθέτως, όταν πρόκειται για εκ γενετής αληθή αιμαγγειώματα, συνιστάται σε πολλές περιπτώσεις η χορήγηση προπρανολόλης.

Εκτός των πλεονεκτημάτων από ιατρικής άποψης, η έγκαιρη διαφορική διάγνωση μεταξύ των δύο αυτών κοινών τύπων αγγειακών βλαβών και η κατάλληλη αντιμετώπισή τους αποτρέπει και τις ψυχολογικές επιπτώσεις που προκύπτουν, ειδικά σε περιπτώσεις που η βλάβη εντοπίζεται στο πρόσωπο ή σε άλλο ιδιαίτερα εμφανές ανατομικό σημείο του σώματος.

Συμπληρώστε το Ατομικό Ιστορικό Ασθενούς με Αιμαγγείωμα

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα κύρια σημεία διαφοροποίησης μεταξύ των εκ γενετής επιφανειακών αληθών αιμαγγειωμάτων και των τριχοειδικών δυσπλασιών.

Διαφορική διάγνωση εκ γενετής αγγειακών βλαβών

Χαρακτηριστικό
Αληθή Αιμαγγειώματα
Τριχοειδικές Δυσπλασίες
Παρουσία στη γέννηση
30 – 65 % 100 %
Επίπτωση μέχρι 1 έτους
10 – 12 % 0,3 – 0,5 %
Αναλογία κορίτσια/ αγόρια
3 : 1 1 : 1
Πολλαπλασιασμός ενδοθηλιακών κυττάρων
Ταχύς Φυσιολογικός
Κλινική πορεία
Ραγδαία αύξηση, ταχύτερη από τη φυσιολογική ανάπτυξη του βρέφους
(Πολλαπλασιαστικό στάδιο)
Αύξηση ανάλογη του ρυθμού της φυσιολογικής ανάπτυξης του βρέφους/παιδιού
Πρόγνωση
Βραδεία βαθμιαία υποστροφή τέλεια ή ατελής
(Στάδιο υποστροφής)
Ποτέ δεν υποστρέφουν,
αντιθέτως επιδεινώνονται
Εντοπισμός σε πρόσωπο/λαιμό
60 % 85 – 90 %

Συνήθως, οι γονείς απευθύνονται για πρώτη φορά σε κάποιο ειδικό γιατρό όταν το παιδί τους είναι ήδη σε ηλικία 5 μηνών. Η καθυστέρηση αυτή είναι κρίσιμη για την περαιτέρω αποτελεσματική αντιμετώπιση του αληθούς αιμαγγειώματος ή των επιφανειακών τριχοειδικών δυσπλασιών. Η έγκαιρη διάγνωση ακόμα και από τη 2η μέχρι την 4η εβδομάδα ζωής του βρέφους βοηθά στη γρήγορη και στοχευμένη παρέμβαση από εξειδικευμένο δερματολόγο, έτσι ώστε να μην προκύψουν επιπλοκές ούτε τυχόν επιμήκυνση της περιόδου θεραπείας και της ταλαιπωρίας του ασθενή, αλλά και να μην αυξηθεί το κόστος θεραπείας του.

Προγραμματίστε σήμερα το ραντεβού σας

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

 1. Anderson RR, Parish JA. Selective Photothermolysis: Precise microsurgery by selective absorption of pulsed radiation. Science.1983;220:524-27.
 2. Atherton DJ. Infantile hemangiomas. Early Hum Dev. 2006; 82: 789-795.
 3. Chang, L.C., Haggstrom, A.N.Drolet, B.A.Baselga, E.Chamlin, S.L. et al, Hemangioma investigator group. Growth characteristics of infantile hemangiomas: implications for management. Pediatrics. 2008;122:360–367.
 4. de Graaf M, Knol MJ, Totté JE, van Os-Medendorp H, Breugem CC, Pasmans SG. E-learning enables parents to assess an infantile hemangioma. J Am Acad Dermatol. 2014 May;70(5):893-8.
 5. Hon KL, Shen P, Li JJ, et al. Pediatric vascular anomalies: an overview of management. Clin Med Insights Dermatol. 2014; 7.
 6. Leaute-Labreze C, Prey S, Ezzedine K. Infantile haemangioma: part 1. Pathophysiology, epidemiology, clinical features, life cycle and associated structural abnormalities. JEADV 2011; 25:1245-53.
 7. Macfie, CC & Jeffrey, SL Diagnosis of vascular skin lesions in children: an audit and review. Pediatr Dermatol. 2008; 25:7–12.
 8. Oiso N, Kawada A. The dermoscopic features in infantile he­mangioma. Clin Pediatr. 2011; 28: 591-593.
 9. Smolinski KN, Yan AC. Hemangiomas of infancy: clinical and biological characteristics. Clinical Pediatrics 2005;44 (9):747–766.
 10. Syed SB. Vascular birthmarks: update on presentation and management. Current Paediatrics 1999;9(1):20–6.
 11. Τζερμιάς Χ. Αντιμετώπιση δερματικών αγγειακών βλαβών με εξελιγμένα LASER. Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας Αφροδισιολογίας. 2013; 24:3, 165-177.

Σχολιάστε