Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών & Δερματικοί δείκτες

Μελέτη αποκαλύπτει τους πιο αξιόπιστους δερματικούς δείκτες για το Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών

Οι καλύτεροι δερματικοί δείκτες για το Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών είναι η υπερτρίχωση και η μελανίζουσα ακάνθωση αλλά και η ακμή, όπως αναφέρεται σε μια πολύ πρόσφατη αναδρομική μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό του Αμερικανικού Ιατρικού Συλλόγου (Journal of the American Medical Association). Στόχος της μελέτης ήταν να προσδιοριστούν τα δερματικά και συστηματικά χαρακτηριστικά του συνδρόμου πολυκυστικών ωοθηκών που βοηθούν στο διαχωρισμό των γυναικών που πληρούν ή δεν πληρούν τα διαγνωστικά κριτήρια. Μέχρι στιγμής δεν είναι πλήρως κατανοητές οι συσχετίσεις μεταξύ δερματικών εκδηλώσεων, συστηματικών ανωμαλιών και της εκπλήρωσης των διαγνωστικών κριτηρίων σε γυναίκες με υποψία για το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (ΣΠΩ).

Στην εν λόγω αναδρομική μελέτη αξιολογήθηκαν τα δεδομένα από ένα δείγμα 401 γυναικών από διάφορες χώρες με μέση ηλικία 28 ετών. Η πλειοψηφία αυτών των γυναικών (68,8%) πληρούσαν τα κριτήρια του Ρότερνταμ (2003) για ΣΠΩ, βάσει των οποίων η διάγνωση γίνεται όταν υπάρχουν 2 από τα παρακάτω 3 κριτήρια:

  • Χρόνια ανωοθυλακιορρηξία ή αραιομηνόρροια
  • Κλινική ή βιοχημική υπερανδρογοναιμία
  • Πολυκυστική μορφολογία ωοθηκών βάσει υπερηχογραφήματος

Acne_PCOS

Μεταξύ των γυναικών που πληρούσαν τα κριτήρια για ΣΠΩ, τα ποσοστά τόσο για το δασυτριχισμό όσο και για τη μελανίζουσα ακάνθωση ήταν υψηλότερα, ενώ παρατηρήθηκαν επίσης υψηλότερα ποσοστά ακμής.