Ιστορικό Εφαρμογής Βοτουλονικής Τοξίνης – Β.Τ. (Botox Dysport)

Το τεστ και η αξιολόγηση γίνεται βάση Διεθνών Ιατρικών Προτύπων.

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο και θα επικοινωνήσουμε άμεσα για την ενημέρωσή σας.