Αφαίρεση τατουάζ με Q-switched Laser χωρίς σημάδια

Σήμερα, τριάντα και πλέον χρόνια από τότε που διατυπώθηκε η έννοια και η θεωρία της επιλεκτικής φωτοθερμόλυσης, τα Q-switched Laser αποτελούν τον χρυσό κανόνα για την αφαίρεση τατουάζ. Με τα Q-switched Laser επιτυγχάνεται η επιλεκτική φωτοθερμόλυση καθώς ο χρόνος έκθεσης, ο οποίος μετράται σε nanoseconds (ns) είναι μικρότερος από το μισό του χρόνου θερμικής ανάπαυλας της χρωστικής ουσίας – στόχου. Έτσι διασφαλίζεται ότι η θερμική βλάβη περιορίζεται στο χρωμοφόρο στόχο χωρίς να επηρεάζονται οι παρακείμενοι ιστοί λόγω της θερμικής διάχυσης.

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία τα Q-switched Laser αποτελούν τις πλέον εξελιγμένες συσκευές για την αφαίρεση των τατουάζ με ελάχιστο κίνδυνο σχηματισμού ουλών και μόνιμου αποχρωματισμού του δέρματος.

Φυσικά εκτός από την επιλογή της κατάλληλης συσκευής Laser και των σωστών παραμέτρων ανάλογα με το είδος του τατουάζ που πρέπει να αφαιρεθεί ή να αποχρωματιστεί πρέπει να γίνει εκπαίδευση των ασθενών πριν από την έναρξη της θεραπείας ώστε να έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες και να είναι συνεργάσιμοι προς το πρόγραμμα θεραπευτικών συνεδριών που θα οριστεί από τον εξειδικευμένο δερματολόγο.

Άλλοι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη και επηρεάζουν το αποτέλεσμα είναι το σημείο του σώματος στο οποίο βρίσκεται το τατουάζ, η ηλικία του τατουάζ και ο τύπος δέρματος του ατόμου που επιθυμεί να κάνει αφαίρεση του τατουάζ.