Ασφάλεια στο ινστιτούτο περιποίησης νυχιών

Τα ινστιτούτα περιποίησης νυχιών στις ΗΠΑ ακολουθούν συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες από το Εθνικό Ινστιτούτο για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία και την Υπηρεσία Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας.

Ωστόσο κάποιοι αισθητικοί εργάζονται πολλές ώρες σε χώρους χωρίς καλό εξαερισμό και εκτίθενται συνεχώς σε οργανικούς ατμούς, όπως το οξικό βουτύλιο, το τολουόλιο και ο μεθακρυλικός αιθυλεστέρας, καθώς και σε ακρυλικές σκόνες. Η έκθεση λόγω του επαγγέλματος σε χημικές ουσίες στα ινστιτούτα περιποίησης νυχιών αποτελεί έναν αναφερόμενο αίτιο για εμφάνιση άσθματος.

Σε μια μελέτη των Hiipakka και συνεργατών βρέθηκε ότι μεταξύ των δυνητικών σχετικών με την εργασία παρενεργειών ήταν η ενόχληση του λαιμού. Οι LoSasso και συνεργάτες διερεύνησαν τις γνωστικές και νευροφυσιολογικές επιδράσεις της σχετικής με την εργασία έκθεση σε νευροτοξικούς οργανικούς διαλύτες και μεθακρυλικούς χημικούς παράγοντες και διαπίστωσαν ότι οι αισθητικοί νυχιών είχαν χειρότερη απόδοση από την ομάδα ελέγχου σε αξιολογήσεις ως προς την προσοχή και την ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών αλλά είχαν την ίδια απόδοση με την ομάδα ελέγχου σε αξιολογήσεις ως προς τη μνήμη, το συντονισμό λεπτής κίνησης και την κατάθλιψη.

Οι LoSasso και συνεργάτες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η έκθεση σε νευροτοξικές ουσίες χαμηλού επιπέδου, οι οποίες χρησιμοποιούνται συνήθως στα ινστιτούτα περιποίησης νυχιών θα μπορούσε να οδηγήσει σε ήπιες γνωστικές και νευροαισθητηριακές αλλαγές παρόμοιες με αυτές που παρατηρούνται σε ανθρώπους που ασχολούνται με διαλύτες σε άλλα εργασιακά πλαίσια.

Οι αισθητικοί νυχιών αντιμετωπίζουν επίσης τον κίνδυνο εμφάνισης αλλεργικής και ερεθιστικής δερματίτιδας και θα πρέπει να είναι προσεχτικοί ώστε να αποφεύγουν την επαφή των καλλυντικών νυχιών με το δέρμα, να πλένουν τα χέρια τους πολύ καλά πριν ακουμπήσουν το πρόσωπο ή τα μάτια τους, να αποφεύγουν την επαφή με σκόνες και κομματάκια που θα μπορούσαν να περιέχουν μικρές ποσότητες υπολειμμάτων από τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν.

ονυχομυκητιαση-pmi-bannerΑισθητικοί νυχιών και τεχνητά νύχια

Οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να ενημερωθούν ότι οι τεχνητές επιμηκύνσεις νυχιών ενδέχεται να υποκρύπτουν παθογόνους οργανισμούς όπως Candida, Klebsiella και Pseudomonas, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν πολλές λοιμώξεις στους ασθενείς. Σύμφωνα με σχετική σύσταση του Οργανισμού Νοσηλευτών/Νοσηλευτριών, το προσωπικό σε χειρουργεία θα πρέπει να έχει κοντά και χωρίς μανικιούρ νύχια. Παρόλο που δεν υπάρχει παγκόσμια οδηγία ως προς αυτό, τα περισσότερα νοσοκομεία έχουν πολιτικές σχετικά με τα καλλυντικά νυχιών ανάλογα με την περίπτωση.