Ας μην έχουμε δύο ηθικές: άλλη να διακηρύσσουμε και άλλη να χρησιμοποιούμε.

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Τέσσερα χρόνια τώρα, από το 2014, έχω την τιμή να είμαι εκλεγμένος ως μέλος στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ι.Σ.Α.

Στα τέσσερα αυτά χρόνια, συνεργάστηκα άριστα με τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο αλλά και όλα τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, και χειριστήκαμε ευαίσθητες και κρίσιμες για το κύρος του Ιατρικού Συλλόγου υποθέσεις με ανιχνευτική και αναλυτική προσέγγιση και αίσθημα δικαιοσύνης. Κάναμε επίσης σημαντικά βήματα για τον εκσυγχρονισμό του ρόλου του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Ξαναζητώ την υποστήριξή σας για την επανεκλογή μου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ι.Σ.Α.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν πρέπει να έχει μόνο τον ρόλο του τιμωρού και του διαιτητή, αλλά και του συμβούλου και του εκπαιδευτή. Χρειαζόμαστε ένα Πειθαρχικό Συμβούλιο που θα μας βοηθάει να λειτουργούμε ποιοτικά μέσα σε ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας, ανθρωπιάς και συνέπειας.

Ας μην έχουμε δύο ηθικές: άλλη να διακηρύσσουμε και άλλη να χρησιμοποιούμε.

Σας καλώ όλους να συμμετέχετε στις εκλογές.

Εκλογές Ι.Σ.Α. – 21 & 22 Οκτωβρίου 2018

Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο Ο.Α.Κ.Α.

 

Χριστόφορος Τζερμιάς

Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

Υποψήφιος για το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ι.Σ.Α.

«Αδέσμευτο Ιατρικό Μέτωπο-ΔΗ.Κ.Ι.-Ι.Σ.Α.»

Υποψήφιος Πρόεδρος Ι.Σ.Α. Γιώργος Πατούλης

Παρόμοια άρθρα