Αραχνοειδές Αγγείωμα (Spider Angioma)

Το Αραχνοειδές Αγγείωμα χαρακτηρίζεται από “υπερυψωμένο” κεντρικό τμήμα (Βλατιδώδες) από το οποίο τριχοειδικά αγγεία ακτινοειδώς εκπορεύονται προς την περιφέρεια κι επεκτείνονται συν τω χρόνω “δίκην αράχνης”. Είναι συχνό στα παιδιά αλλά εμφανίζεται και στους ενήλικες.

Θεραπεία πρώτης επιλογής είναι το Pulsed Dye LASER, στα 595nm.