Τμηματική λεύκη: Αποτελεσματική αντιμετώπιση με 308-nm excimer laser

H τμηματική λεύκη χαρακτηρίζεται από μονομερή και εντοπισμένη κατανομή, πρώιμη έναρξη και σταθερή κατάσταση της νόσου μετά από μια περίοδο ταχείας εξέλιξης. Παράλληλα, η τμηματική λεύκη συσχετίζεται συχνά με κακή ανταπόκριση σε διάφορες θεραπευτικές μεθόδους.

Σε μια προσπάθεια διερεύνησης των παραγόντων που σχετίζονται με την ανταπόκριση στη θεραπεία πραγματοποιήθηκε μια αναδρομική μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της συνδυαστικής θεραπείας με χρήση 308-nm excimer laser, τοπική εφαρμογή τακρόλιμους και συστηματική χορήγηση κορτικοστεροϊδών για σύντομο χρονικό διάστημα.

Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 159 ασθενείς με τμηματική λεύκη, οι οποίοι λάμβαναν θεραπεία με συνδυαστική αγωγή για περισσότερους από 3 μήνες.

Βάσει της ανάλυσης των αποτελεσμάτων, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η εν λόγω συνδυαστική θεραπεία είναι αποτελεσματική σε περιπτώσεις τμηματικής λεύκης. Ειδικότερα, οι μισοί και πλέον ασθενείς που έλαβαν μέρος στη συγκεκριμένη μελέτη παρουσίασαν τουλάχιστον 75% επαναχρωματισμό του δέρματος με τη συνδυαστική θεραπεία, η μέση διάρκεια της οποίας ήταν 12,1 μήνες. Παράλληλα, η συνδυαστική θεραπεία φάνηκε ότι δεν επηρεάζεται από παράγοντες όπως η παρατεταμένη διάρκεια της νόσου.

Η αποτελεσματικότητα του 308-nm excimer laser επιβεβαιώνεται και βάσει των στοιχείων μιας πολύ πρόσφατης ανασκόπησης της βιβλιογραφίας, η οποία πραγματοποιήθηκε από τους Alhowaish και συνεργάτες και δημοσιεύτηκε το 2013.

Πιο αναλυτικά, τα στοιχεία από τις διαθέσιμες μελέτες και έρευνες υποδεικνύουν ότι το excimer laser αποτελεί πιθανότατα τη θεραπεία επιλογής για την τμηματική λεύκη σε σύγκριση με τις άλλες διαθέσιμες θεραπευτικές παρεμβάσεις. Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας δύναται να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο εάν η συσκευή excimer laser χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά με άλλες θεραπείες, όπως τα κορτικοστεροειδή και το τακρόλιμους.

 

Αναφορές

Bae JM, et al. Combination therapy with 308-nm excimer laser, topical tacrolimus, and short-term systemic corticosteroids for segmental vitiligo: A retrospective study of 159 patients. J Am Acad Dermatol. 2015;73(1):76-82.

Alhowaish AK, et al. Effectiveness of a 308-nm excimer laser in treatment of vitiligo: a review. Lasers Med Sci. 2013;28(3):1035-41.

 

Δείτε επίσης:

Η φωτοθεραπεία με τη συσκευή Excimer Light δρα σε δύο μέτωπα