Αποκατάσταση Ουλών και Ανάπλαση Δέρματος

Συνδυαστικά ή μεμονωμένα τα εξελιγμένα LASER ενισχύουν την εξάλειψη ερυθρότητας & την ανάπλαση δέρματος με λείανση των υπερτροφικών & εμβυθισμένων περιοχών.

Οι ουλές του δέρματος για να αποκατασταθούν επηρεάζονται από παράγοντες που επιδρούν στην αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής τους αντιμετώπισης. Τέτοιοι παράγοντες είναι το μέγεθος, η έκταση και το βάθος των ουλών, το πάχος και το χρώμα του δέρματος, η αιμάτωση της περιοχής, η κατεύθυνση της ουλής. Επιπλέον παράγοντες είναι η ηλικία, γενετικοί παράγοντες και φαρμακευτική αγωγή που τυχόν λαμβάνει ο ασθενής.

Για παράδειγμα, όσο μεγαλύτερη είναι η βλάβη τόσο περισσότερος χρόνος χρειάζεται για την επούλωσή της.  Αξίζει δε να σημειωθεί πως η επουλωτική διαδικασία των ουλών είναι βραδύτερη στις μεγαλύτερες ηλικίες ακόμα και αν οι ουλές προέκυψαν με τον ίδιο τρόπο όπως και σε νεαρότερα άτομα που έχουν πιο ελαστικό δέρμα.

Οι θεραπευτικές επιλογές διαφέρουν βάσει του τύπου των ουλών και του  βαθμού σοβαρότητας και μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • Θεραπείες με χρήση τοπικών σκευασμάτων όπως τα κορτικοστεροειδή, τα φύλλα σιλικόνης και αναπλαστικοί παράγοντες
  • Χημικά πίλινγκ
  • Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι, όπως είναι οι εγχύσεις βραδείας αποδέσμευσης κορτικοστεροειδών και το σύστημα RF Fractional Microneedling
  • Αντιμετώπιση με χρήση LASER
  • Χειρουργική αποκατάσταση με προηγμένες τεχνικές εκτομής ουλών ή
  • Συνδυασμός θεραπειών

Εξελιγμένα LASER για τις ουλές και την ανάπλαση του δέρματος

H χρήση των εξελιγμένων CO2 Fraction LASER και Pulsed Dye LASER στοχεύει στην ανάπλαση της περιοχής καθώς προκαλεί αλλαγές στις διάφορες στιβάδες του δέρματος δημιουργώντας ένα νέο υγιές δέρμα στην περιοχή των ουλών, ανώδυνα και αναίμακτα.

Συνδυαστικά ή μεμονωμένα – κατά περίπτωση – τα εξελιγμένα LASER χρωστικής έχει αποδειχθεί ότι ενισχύουν σημαντικά την εξάλειψη ερυθρότητας και ανάπλαση του δέρματος με λείανση των υπερτοφικών και εμβυθισμένων περιοχών.

Η αντιμετώπιση των ουλών με υπερπαλμικά LASER ανάπλασης του δέρματος καταγράφει υψηλότερη αποτελεσματικότητα συγκριτικά με το dermabrasion & τα χημικά πίλινγκ. Επίσης, είναι ελεγχόμενη και απαιτεί μικρότερο χρόνο ανάρρωσης.

Αποκατάσταση  Ουλών με χειρουργική επέμβαση

Η χειρουργική επέμβαση αποκαθιστά τη λειτουργία και διορθώνει τις αλλαγές του δέρματος (δυσμορφία) από τραυματισμό, πληγή και κακή διαδικασία επούλωσης. Στόχος της χειρουργικής επέμβασης αποτελεί η βελτίωση της εμφάνισης και ελαχιστοποίηση της ουλής, ώστε να μοιάζει περισσότερο με τον τόνο και την υφή του περιβάλλοντος δέρματος, καθώς δεν είναι δυνατή η πλήρης αποκατάστασή της.

Η μέθοδος της χειρουργικής αποκατάστασης κρίνεται επιβεβλημένη όταν οι ουλές εκτός από αισθητικό πρόβλημα είναι και λειτουργικό, όπως στην κίνηση (π.χ. ουλές που βρίσκονται σε αρθρώσεις). Παράλληλα, εάν κριθεί απαραίτητο μπορεί να γίνει αλλαγή κατεύθυνσης της ουλής, έτσι ώστε να είναι σε αρμονία με τον τόνο και την υφή του δέρματος.

Η χειρουργική επέμβαση έχει μακράς διάρκειας αποτελέσματα και ενδέχεται να συσταθεί λείανση με LASER για περαιτέρω εξομάλυνση των ουλών, ειδικά όταν πρόκειται για μεγάλες χηλοειδείς ουλές.