Ευχαριστούμε που συμπληρώσατε το ιστορικό σας για την Ακμή

Έχουμε λάβει το ατομικό ιατρικό ιστορικό σας για την Ακμή.

Το ιστορικό θα αξιολογηθεί και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο μαζί σας.

 

Ευχαριστούμε πολύ.