Αιμαγγειώματα: τα σημάδια της φύσης

ΙΑΤΡΙΚΑ ΝΕΑ

Όλες αυτές οι μητέρες, πριν προλάβουν να πουν «ευχαριστώ» στην ευχή «να σας ζήσει», αισθάνονται ότι πρέπει να απολογηθούν γι’ αυτό το σημάδι της φύσης, αλλά και να απαντήσουν σε κάθε ερώτηση που τους κάνουν.

Το χειρότερο; Όσο το παιδί μεγαλώνει, το σημάδι αυτό επηρεάζει έντονα τις πρώτες κοινωνικές του επα­φές, αφού γίνεται συχνά στόχος χλευασμού από τα συνομήλικά του, ενώ οι γονείς νιώθουν μειονεκτικά απέναντι στους άλλους.

Η θεραπεία των αιμαγγειωμάτων είναι λοιπόν όχι μόνο κοινωνικώς επιβεβλημένη, αλλά και ιατρικώς ανα­γκαία, αφού οι δερματικές αυτές βλάβες όχι μόνο δεν υποχωρούν με την αύξηση της ηλικίας, αλλά αντί­θετα μεγαλώνουν, αποκτούν μια βαθυχρωματική όψη, εμφανίζουν επιφανειακά ογκίδια και προκαλούν υπερτροφία των γύρω ιστών.

Ο δερματολόγος κ. Χριστόφορος Τζερμιάς, ειδικευμένος στη Λέιζερ Επεμβατική Δερματολογία και γραμ­ματέας της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Λέιζερ Δερματολογίας, μας μιλάει για τα αιμαγγειώματα και για τη μέ­θοδο θεραπείας τους.

> Τι είναι τα αιμαγγειώματα και τι μπορεί να συμβεί αν δεν γίνει θεραπεία;

Χ.Τ.: Τα αιμαγγειώματα είναι οι μεγάλες ή μικρές κόκκινες βλάβες του δέρματος, που παρατηρούνται από τη γέννηση ή ύστερα από αυτή. Το χρώμα τους μπορεί να είναι ροζ ή κόκκινο και αποτελούνται από αγγεία τα οποία σ’ εκείνη την περιοχή είναι περισσότερα και πολύ ευρύτερα από τα φυσιολογικά. Έτσι, το δέρ­μα που τα περιβάλλει, ενώ είναι απόλυτα φυσιολογικό, αποκτά αυτό το ροζ ή κόκκινο χρωματισμό. Οποι­αδήποτε λοιπόν θεραπεία θα πρέπει να αποσκοπεί στο να εξαφανιστούν επιλεκτικά μόνο τα παθολογικά αγγεία, να μείνει άθικτο το φυσιολογικό δέρμα που τα περιβάλλει και να μην δημιουργηθεί κάποια ουλή ή άλλο σημάδι σ’ εκείνη την περιοχή.

Τα δερματικά αιμαγγειώματα χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγο­ρίες:

  • Η πρώτη κατηγορία αφορά στα αιμαγγειώματα εκείνα που είναι επίπεδα και ομαλά στην επιφάνεια τους και που, δυστυχώς, δεν πρόκειται να υποχωρήσουν από μόνα τους με την αύξηση της ηλικίας. Επι­πλέον, στην πλειονότητα τους, αποκτούν σκουρότερο χρώμα και κάποια επιφανειακά ογκίδια, τα οποία όσο παραμένουν αθεράπευτα δημιουργούν υπερτροφία και διόγκωση στην πάσχουσα περιοχή. Γι αυτό είναι προτιμότερο η θεραπεία τους να γίνεται στις μικρές ηλικίες γιατί είναι συντομότερη και επιτυχέστε­ρη.
  • Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα «φραουλοειδή» αιμαγγειώματα, τα οποία, σε αντίθεση με τα προηγούμενα, είναι διογκωμένα και κόκκινα και μπορεί να υποχωρήσουν με την αύξηση της ηλικίας. Η αντιμετώπισή τους είναι όμως απαραίτητη από τους πρώτους κιόλας μήνες της ζωής του παιδιού, ώστε να μην προλάβουν να διογκωθούν πολύ, γιατί αργότερα, ακόμη και αν υποχωρήσουν, θα παραμείνουν στην περιοχή αντιαισθητικά σημάδια, ενώ το δέρμα θα παρουσιάσει ατροφία και χαλάρωση. Τα «φραου­λοειδή αιμαγγειώματα» επιβάλλεται να αντιμετωπίζονται επειγόντως, ιδιαίτερα όταν παρεμποδίζουν φυ­σιολογικές λειτουργίες του οργανισμού, όπως είναι η όραση, η αναπνοή ή όταν δημιουργούν έλκωση, αιμορραγία ή επιμόλυνση.

> Σήμερα και στη χώρα μας υπάρχει δυνατότητα «εξαφάνισης» των αιμαγγειωμάτων με τη μέθοδο του Παλμικού Λέιζερ Χρωστικής. Πόσο ασφαλής και αποτελεσματική είναι η μέθοδος αυτή;

Η αλήθεια είναι ότι πέρασαν πολλά χρόνια μέχρι να ανακαλυφθεί η μέθοδος των Παλμικών Λέιζερ Χρωστικής, η οποία έδωσε αισιοδοξία και ελπίδα σ’ εκατομ­μύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και εφαρμόζεται πια και οτη χώρα μας. Η υψηλή αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της μεθόδου οφείλεται στο ότι γίνεται επιλεκτική εξάλειψη των διευρυμένων αγγείων, ενώ παραμένει άθι­κτο το φυσιολογικό δέρμα (επιλεκτική φωτοθερμόλυση).

Με τη μέθοδο αυτή παρέχεται η δυνατότητα θεραπείας ασθενών κάθε ηλικίας, ακόμη και νεογνών μόλις δύο εβδομάδων, και ελαχιστοποιείται η πιθανότητα εμφάνι­σης ουλής. Παρόμοια δράση δεν είναι εφικτή με τη χρησιμοποίηση άλλων τύπων λέιζερ, τα οποία δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε ασθενείς μικρής ηλικίας και παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά εμφάνισης ουλών σε ασθενείς όλων των ηλικιών.

Η αποτελεσματικότητα και η εξαιρετική ασφάλεια της συ­γκεκριμένης θεραπείας έγκειται στο γεγονός ότι η ενισχυμένη δέσμη φωτός απορροφάται μόνο από τα αγγεία και πολύ δύσκολα από το γειτονικό υγιές δέρμα. Ακόμη, τα αγγεία εκτίθενται μόλις μισό χιλιοστό του δευτερολέπτου στην ακτινοβολία, χρόνος ικανός για να τα «εξαφανίσει», αλλά πολύ μικρός για να καταστρέψει το γειτονικό φυσιολογικό δέρμα.

Τελειώνοντας, θα πρέ­πει να πούμε ότι σήμερα το Παλμικό Λέιζερ Χρωστικής -αναβαθμισμέ­νο πλέον με νέους ψυκτικούς μηχανισμούς- ελαχιστοποιεί τον πόνο, ενώ τα καινούρια δίνουν καλύτερα αποτελέσματα ακόμη και στα πιο ανθεκτικά αιμαγγειώματα.